rlz.life

תחנת הראשונים תיפתח מחדש

רכבת ישראל ממשיכה במגמת עיבוי השירות ברחבי הארץ ומודיעה על חזרתה לפעילות של תחנת הראשונים וכן על הגדלת תדירות הרכבות בקו אשקלון-ראשל"צ משה דיין-הרצליה.

פורסם לפני חודשיים, יום שני, 25 דצמבר 2023

רכבת ישראל פועלת בהתאם להנחיות משרד התחבורה וגורמי הביטחון ומודיעה על פעימה נוספת בתהליך חידוש השירות ברחבי הארץ.

החל מיום ראשון 31.12.23 תיפתח מחדש תחנות ראשל"צ הראשונים ורכבות בקו ראשל"צ הראשונים-לוד יופעלו כבשגרה.

לצד זאת, מודיעה רכבת ישראל על הגדלת תדירות הרכבות בקו אשקלון-ראשון־לציון משה דיין-הרצליה (העובר בתחנות טבעת השרון) לשתי רכבות בשעה לאורך כל שעות הפעילות. זו תתוגבר באופן נקודתי בשעות השיא לצורך וויסות העומסים.

לנוסעים מומלץ להתעדכן במידע המלא אודות זמני הרכבות ומסלולן באתר האינטרנט של רכבת ישראל, היישומון, או מוקד השירות הטלפוני במספר *5770.

ברכבת ממשיכים לפעול כל העת לחידוש השירות בתחנות נוספות וצמצום השפעות המצב הביטחוני ובדגש על מחסור בצוותים כתוצאה מגיוס של כ־900 עובדים למילואים, מחציתם אנשי אבטחה המהווים אוכלוסייה קרבית וצעירה המגויסת בד"כ ראשונה): מגייסים ומכשירים צוותים נוספים, מסיטים כוח אדם ממטה החברה, מגייסים עובדים אשר פרשו לגמלאות ומקפיאים פרישות עובדים.