rlz.life

הבחירות לרשויות המקומיות יתקיימו ברוב הארץ בסוף ינואר

ב־30/01/2024 יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות ברוב הערים והיישובים. ב־14 רשויות מהצפון והדרום, שתושביהן פונו בשל המלחמה, הבחירות ייערכו חמישה חודשים אחרי שישובו התושבים לבתיהם. שר הפנים, משה ארבל: "ניתן לדחות את מועד הבחירות לתקופה של כחודש נוסף, בהתאם לתנאים".

פורסם לפני שלושה חודשים, יום שני, 4 דצמבר 2023

שר הפנים, משה ארבל, הודיע שהבחירות המקומיות ברוב הארץ יתקיימו ב־30/01/2024. יישובים מהדרום ומהצפון, שפונו בעקבות המלחמה, יקיימו את הבחירות לרשויות המקומיות חמישה חודשים אחרי שיחזרו התושבים לבתיהם.

בהודעת השר הודגש כי "ניתן לדחות את מועד הבחירות לתקופה של כחודש נוסף, בהתאם לתנאים". עוד נכתב כי פונו תושבים מכ־100 יישובים ב־14 רשויות מקומיות, בהן תשע מועצות אזוריות, שלוש מועצות מקומיות, ושתי עיריות.

המועצות האזוריות שפונו, והבחירות יתקיימו בהן חמישה חודשים אחרי שהתושבים ישובו לבתיהם, הם אשכול, הגליל העליון, חוף אשקלון, מבואות חרמון, מטה אשר, מעלה יוסף, מרום גליל, שדות נגב ושער הנגב. שלושת המועצות המקומיות בהן יתקימו הבחירות חמישה חודשים אחרי שהתושבים ישובו לבתיהם הן מטולה, ע'ג'ר ושלומי. שתי העיריות ‑ קריית שמונה ושדרות.

"בטוחני כי כלל הגורמים, לרבות גורמי השלטון המקומי וגורמי הביטחון, יירתמו ויפעלו ככל הנדרש ועל אף הקשיים שעשויים לעלות במסגרת המצב שבו מצויה מדינת ישראל, על מנת להבטיח את קיום הבחירות במועד ובאופן תקין ולאפשר לכל אדם לממש את הזכות לבחור ולהיבחר", כתב שר הפנים.