rlz.life

במזרח ראשון־לציון עתידה לקום נקודת משטרה חדשה

ראש העיר רז קינסטליך: מדובר בבשורה גדולה עבורנו, מפני שהעיר שלנו גדלה ומתעצמת וחשוב שגם תחנת המשטרה שלנו תגדל ותתאים עצמה לגודל המשימות בעיר.

פורסם לפני ארבעה שבועות, יום ראשון, 12 נובמבר 2023

בסוף השבוע הנהלת עיריית ראשון־לציון בראשות רז קינסטליך נפגשה עם מפקד מחוז מרכז של משטרת ישראל ‑ ניצב אבי ביטון יחד עם הפיקוד הבכיר שלו, הכולל גם את תנ״צ רונן אבניאלי ‑ מפקד מרחב שפלה ואת מפקד תחנת משטרת ראשון־לציון ‑ נצ״מ אלעד קליין בנושא מערך האבטחה בעיר. בפגישה סוכם על הקמת נקודת משטרה חדשה במזרח העיר שתגדיל את מצבת התקנים של שוטרים בראשון־לציון.

בפגישה לקחו מחזיק תיק החברה לביטחון, מקסים בביצקי, מנכ"ל החברה לביטחון מוטי נחמני, מנכ"ל העירייה, דורון מילברג, סגן ראש העיר, אבי חיים.

ראש העיר רז קינסטליך: "מדובר בבשורה גדולה עבורנו, מפני שהעיר שלנו גדלה ומתעצמת וחשוב שגם תחנת המשטרה שלנו תגדל ותתאים עצמה לגודל המשימות בעיר.

מדובר באחת מהמטרות שהצבתי עם כניסתי לתפקיד ובוודאי שבעת חירום ובזמן מלחמה, הבשורה הזו מקבלת משמעות חשובה יותר עבורנו.

אני מודה למפקד המחוז ‑ ניצב אבי ביטון, לתנ״צ רונן אבניאלי ולמפקד משטרת ראשון־לציון ‑ נצ״מ אלעד קליין, על הפגישה הפורה, שיתוף הפעולה ועל כך שהם שומרים על ראשון־לציון ותושבי מדינת ישראל".