rlz.life

עמדת עיריית ראשון־לציון בעניין פתיחת אתרי הבנייה בעיר

עשרות יצאו להפגין עקב חשש לחייהם, לטענתם, מאחר ובאתרי הבנייה בעיר עובדים פועלים ערבים, ובנוסף בקירבה לבתי מגורים, גני ילדים וגינות משחקים. בית המשפט המחוזי בת״א פסק כי הרשויות לא יוכלו להמשיך לעצור את פתיחת האתרים, אך כן יכולים לחייב את הקבלנים לחזור לעבודה תחת הגבלות מחמירות.

פורסם לפני חמישה שבועות, יום ראשון, 5 נובמבר 2023

היום השלישי להפגנות במזרח העיר נגד פעילות אתרי הבניה שבלב השכונות המזרחיות בראשון־לציון. עשרות יצאו להפגין גם הבוקר, כאשר, לטענתם, יש חשש לחייהם מאחר ובאתרי הבנייה עובדים פועלים ערבים ובנוסף בקירבה לבתי מגורים, גני ילדים וגינות משחקים. על אף שמדובר בערבים עם תעודות זהות כחולות, הדבר אינו מרגיע את התושבים.

ההחלטה לפתוח את אתרי הבנייה ניתנה לאחר שלושה שבועות בהם ראש העיר, רז קינסטליך, נלחם בקבלנים ולא התיר להם לעבוד, דבר שהביא לכך שהתאחדות הקבלנים הגיעה לבית המשפט וביקשה לפתוח את האתרים. בית המשפט פסק כי העירייה אינה יכולה יותר לסגור את האתרים אבל ניתנה לעירייה רשות לקבוע מתווה וכללים לפתיחתם.

"ההסכמות שהגיעו אליהן בבית משפט הן מינימום והן לא מספיקות למצב של אתר בתוך שכונת מגורים, זה לא עוד סתם אתר בניה, הוא בלב שכונת מגורים" אומרים תושבי השכונות המזרחיות, "גם המעט מידי שנדרש על פי החלטת בית המשפט לא מיושם בפועל והמסר שקיבלנו מכך הוא שאי אפשר לסמוך על העיריה ושאין מי ששומר עלינו, אחרי המחדלים שכבר קרו לא נוכל לשתוק, 8 פועלים נכנסו לבניין מגורים להתחבא מאזעקה כי אין להם מרחב מוגן ואף אחד לא עצר מבעדם כי אין אבטחה – למרות ההבטחות לאבטחה צמודה על כל אתר. למרות המחדל גם היום לא היתה אבטחה צמודה באתר".

השבוע בחצות הלילה נכנסו 3 ערבים לאחד האתרים בשכונה ועד עכשיו לא הצליחו לאתר אותם, דבר נוסף לפני כמה ימים הרימו פה כוחות גדולים של אנשי משטרה ושב"כ ולתושבים סיפרו שמדובר בסריקה שגרתית, צריך לזכור שהפועלים עובדים בלב השכונה בדרך של הילדים למסגרות החינוך, ונמצאים מחוץ לאתר בשעות הפיזורים – גם זה בניגוד להסכמות שהתקבלו בבית המשפט.

מעיריית ראשון־לציון נמסר "ראשון־לציון הייתה בין הערים היחידות בארץ שסגרו את אתרי הבנייה במשך שלושה שבועות, על אף הלחצים שהופעלו עליה.

לפני ארבעה ימים, בית המשפט המחוזי בת״א פסק כי הרשויות לא יוכלו להמשיך לעצור את פתיחת האתרים, אך כן יכולים לחייב את הקבלנים לחזור לעבודה תחת הגבלות מחמירות.

מדובר בהישג גדול כי המשמעות היא שבית המשפט קיבל את עמדתנו, האומרת שלראש עיר ישנה את הסמכות לקבוע מתווה ייחודי לעירו, בהתאם לצרכי העיר ותושביה.

בנוסף, השופט אישר את דרישתנו הבסיסית והנכונה לעת הזו, עליה נלחמנו מההתחלה והיא – הצבת אבטחה בכל אתר בניה. אנו מפקחים על האתרים, מוודאים שהם עומדים בתנאים שהוצבו ומי שלא יפעל לפי המתווה שהצבנו – נדאג למצות איתו את הדין באופן המחמיר ביותר".