rlz.life

מהפך בראשון־לציון: אלפי יחידות דיור על חוף הים

מתקן ביטחוני שחוסם את מרבית אזור החוף בראשון־לציון יפונה, ובמקומו יוכלו לשווק בעיר כ־10,000 יח"ד. שווי הקרקעות יהיה גם הפיצוי למשרד הביטחון.

פורסם לפני מספר חודשים, יום חמישי, 20 ינואר 2022

מהלך דרמטי שעשוי להשפיע על פינוי רצועת החוף של ראשון־לציון בראשות רז קינסטליך, עם אישור מסמך עקרונות התכנון במקום, כאשר בהתאם לכך צפוי מתווה שיאפשר את פינוי השטחים של מטווח 24 – מתקן של משרד הביטחון.

המתקן האמור חוסם גישה ל־7 ק"מ (מתוך 8) של רצועת החוף היפה בה מתהדרת עיר היין, כאשר חשוב לציין שהסכם הפינוי לא תקף לגבי שטחי מחנה המשתרעים על כ־9,000 דונם, אך מאידך יוביל ל"שחרור" של יותר ממחציתה של אותה רצועת חוף, הכוללת כ־140 דונם לשימוש חוף הים הציבורי, כמו גם שמורת טבע על שטח של כ־850 דונם.

שווי הקרקעות שיתפנו משמעותי ביותר ומוערך ביותר מ–2 מיליארד שקל – סכום שצפוי להיות משולם מהעירייה המקומית למשרד הביטחון כפיצוי בעבור הפינוי. במידה והשטחים יועברו לחזקתה, תוכל העירייה לקדם תוכניות רחבות היקף ולבנות במקום כ־10,000 יחידות דיור. יש לציין כי רוב השטחים האמורים הוגדרו כשטחים פתוחים במסגרת תמ"א 1, ועל כן לא היה ברור אם יופשרו למגורים על ידי מינהל התכנון.

מסמך העקרונות שאושר בוועדה לתכנון ובנייה מחוז מרכז מהווה כאמור פריצת דרך משמעותית וצפוי לקדם במהירות יתרה הסכם בין עיריית ראשון־לציון למשרד הביטחון שיסדיר את פינוי הבסיס וסכום הפיצוי שישולם. במידה והצדדים יגיעו להבנות, התוכנית שתקודם הנה על שטח של 2,000 דונם מדרום לרחוב רחבעם וממערב למתחם ה–1000, בצמוד לשכונת נווה חוף.