rlz.life

החל מבצע שטיפת רחובות ראשיים בראשון־לציון

מבצע השטיפה כולל את רחובות הרצל, רוטשילד ומתחמים ציבוריים בשכונות שיכון המזרח, כרמים, נווה ים ועוד. בנוסף נמשכת ההרשמה להכשרת נאמני הניקיון העירוניים שיסייעו לאכיפת הניקיון בעיר.

פורסם לפני שנתיים וחצי, יום שני, 17 אוגוסט 2020

עולים שלב בניקיון. מינהל איכות הסביבה החל במבצע שטיפת הרחובות הראשיים בעיר. בחודש זה נשטף רחוב הרצל, מגן העיר ועד עין הקורא. בהמשך יישטף רחוב רוטשילד מהרצל ועד רמז. כמו כן יישטפו מתחמים ציבוריים מול מרכזים מסחריים בשכונות שיכון המזרח (מגדלי העיר), כרמים, נווה ים (אחוזת ראשונים), אשלים ומתחם הרובע באזור תעשייה ישן.

בנוסף, מינהל איכות הסביבה בעירייה מטפל גם בנושא ימי הוצאת גזם וגרוטאות. בבניינים המשותפים בשכונות בעיר יתלה פרסום עם מידע על הוצאת הגזם והגרוטאות. תושב שלא יוציא בימי המפורטים ייקנס.

במקביל לפעילות זו, החל גיוס נאמני ניקיון. העירייה, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, מכשירה תושבים לתפקיד. כל אדם יכול ובלבד שאין לו רישום פלילי יכול להירשם ולעבור הכשרה בזום. מי שעובר את ההכשרה, זוכה לתעודת נאמן ניקיון החתומה על ידי השר להגנת הסביבה. נאמן ניקיון יכול לתעד עבירות סביבה המתבצעות ברחבי העיר, במקביל לפיקוח העירוני, ולשלוח למשרד להגנת הסביבה. עבירות כמו לכלוך גינות רחוב, בחוף הים ובמרחב הציבורי, אי איסוף צואת כלבים, זריקת פסולת מהרכב בעת נסיעה וחנייה, הוצאת גזם וגרוטאות לרחוב שלא ביום ההוצאה, זריקת עטיפות לרצפה ועוד. עד כה נרשמו כ־130 נאמני ניקיון.