rlz.life

עיריית ראשון־לציון תחלק 180 מחשבים ניידים למען משפחות קשות יום

במסגרת קול קורא יחולקו מחשבים ניידים למשפחות קשות יום בתמיכת מפעל הפיס. המטרה היא לסייע למשפחות וילדיהם בזמן הלימודים ולהסתגל ללמידה הדיגיטלית.

פורסם לפני מספר חודשים, יום חמישי, 3 פברואר 2022

המנהל לשילוב חברתי בעיריית ראשון־לציון ממשיך לתמוך במשפחות עם קשיים כלכליים. במסגרת קול קורא יחולקו 180 מחשבים ניידים למשפחות קשות יום בתמיכת מפעל הפיס. המטרה היא לסייע למשפחות וילדיהם בזמן הלימודים ולהסתגל ללמידה הדיגיטלית. כזכור, בקיץ 2021 חילקה עיריית ראשון־לציון כאלף מחשבים למשפחות על מנת לסייע להן בתקופת הקורונה.

ראש העירייה, רז קינסטליך: "אנחנו ממשיכים לדאוג לכל מי שצריך על מנת לצמצם פערים ולהכניס את הטכנולוגיה לתוך מוסדות החינוך. במצב הנוצר היום בשל נגיף הקורונה, אשר מאלץ לעיתים גם למידה מרחוק, עלינו לדאוג כי לא יהיה ילד או ילדה בעיר שלא יהיה לו מחשב כחלק מציוד החובה של תלמיד כיום במערכת החינוך".

"מדובר ביוזמה מבורכת שנועדה לצמצם פערים ולעזור למשפחות קשות יום", אמר מוטי עג'מי, סגן ומ"מ ראש העירייה ומחזיק תיק הרווחה. "השימוש של המחשבים בבתי הספר גדל ועלינו לדאוג כי כל הילדים בעיר יהיו מצוידים במחשב".

להלן הקריטריונים להגשת הזכאות לקול קורא (יש לעמוד בכולם):

  1. משפחה שאין בבעלותה מחשב.
  2. משפחה העומדת במבחן הכנסה לפי אחד מהסעיפים הבאים:
    1. משפחה המשתכרת מקצבאות בלבד.
    2. משפחה אשר הכנסתה אינה עולה על 3,400 ₪ לנפש (לא כולל קצבת ילדים).

בבחינת הזכאות תינתן עדיפות למשפחה עם ההכנסה הנמוכה ביותר לנפש. בנוסף, קיימת אפשרות לחלוקת מחשב שני למשפחות בנות שלושה ילדים לפחות, כאשר שניים מהם לומדים במערכת החינוך (כיתות א' עד י"ב) וזאת בתנאי שיישארו מחשבים.