rlz.life

אחרי 34 שנים: פונתה האמוניה ממפעל הקרח

כחלק מהמגמה העולמית להוצאת חומרים מסוכנים מתוך הערים, פונה הגז המסוכן ממפעל הקרח ”אייס קיובס” באזור התעשייה בצפון העיר. ראש העירייה, רז קינסטליך: ”סגירת המפעל בעיר, תשפר את הבטיחות והמוכנות לשעת חירום”.

פורסם לפני שנתיים וחצי, יום שלישי, 21 יולי 2020

עידן חדש. האמוניה ממפעל הקרח "אייס קיובס" באזור התעשייה הצפוני בראשון־לציון פונתה הלילה מהעיר אחרי 34 שנים. מדובר בבשורה גדולה המתכתבת עם המגמה העולמית להוצאת חומרים מסוכנים ממרכזי הערים. ראש העירייה, רז קינסטליך, אמר: "אני מברך על המהלך, סגירת המפעל בעיר, תשפר את הבטיחות והמוכנות לשעת חירום. אנחנו חיים במדינה שברגע אחד אנחנו עוברים משגרה לחירום ולאיום של נפילות טילים בעיר. אני מודה למפקד המשטרה, נצ"מ אבשלום עמר, ומפקד כבאות ראשון־לציון, טפסר כפיר ביביטקו, על שיתוף הפעולה בהשלמת המשימה".

במבצע המורכב לקחו חלק עובדי אגף קיימות וסביבה בעיריית ראשון־לציון, כבאות והצלה, משטרה והחברה לבטחון. פעולת הריקון והפינוי התבצעה אתמול, העירייה הנחתה את תושבי שכונת נחלת יהודה לסגור את חלוניותיהם בשעות הלילה. האמוניה פונתה ממערכת הקירור המיועדת להשבתה במפעל, כמו כן, הריקון בוצע למיכלית דשנים ובשעה 6.00 בבוקר עזבה המיכלית את שטחי העיר אל מפעל הדשנים בחיפה. המפעל עצמו יועתק לקיבוץ רבדים. במהלך השבוע יתבצעו עבודות ניקוי צנרת ועד סוף השנה יפורקו כל המתקנים במתחם.

עיריית ראשון־לציון פעלה להעתקת המפעל מתחום העיר ואף קיימה סיורים במקום ודרשה לפרק כל חריגות בנייה במקום. במפעל הסבירו את נחיצות המתקנים להמשך הפעילות ובהעדרם הם יאלצו לעזוב. בשבוע האחרון המהלך הבשיל בשילוב ידיים של כל הגורמים, עירייה, משטרה וכיבוי אש.

חברת המועצה קרן דנה, המחזיקה בתיק קיימות וסביבה, אמרה: "הוצאת מצבור האמוניה מהעיר הינו צעד משמעותי וחשוב לטובת תושבי העיר והסביבה. אגף קיימות וסביבה בתיאום החברה לבטחון וגורמי הביטחון עשו עבודת הכנה כראוי והפעולה בוצעה ללא תקלות. העירייה פעלה תקופה ארוכה מול המפעל להעתקתו משטחי העיר ואני שמחה על ההישג בימים אלה. יישר כח לכל העוסקים במהלך מבורך זה".