rlz.life

המוקד העירוני: 40,000 בקשות נפתחות מדי חודש

40 עובדי המוקד העירוני בראשון־לציון עברו סדנאות למען שיפור ואיכות השירות. הסדנאות כללו סימולציות, העשרת חווית השירות והקניית כלים.

פורסם לפני שנתיים וחצי, יום שני, 20 יולי 2020

אל המוקד העירוני מגיעות בקשות, בירורים ותלונות על מפגעים שונים, 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה. מדי חודש יותר מ־40,000 בקשות ונפתחות כ־30,000 פניות לטיפול.

כדי ליעל את השירות החליטה עיריית ראשון־לציון לקיים ל־40 עובדי המוקד סדנאות הכוללות סימולציות מדמות מצב אמת, התייעצות עמיתים, דיונים על דרכי התמודדות ופתרונות לשביעות רצון התושב, כלים לתקשורת מעצימה והעשרת חווית השירות של התושב. בנוסף, יועץ ארגוני מוסמך שמלווה את מנהלי המוקד לניהול אפקטיבי ויעיל של המוקד.

ראש העירייה, רז קינסטליך, מסר: "אנו שומרים תמיד על חדשנות למען שיפור האיכות והשירות לתושבי העיר. הסדנאות מהוות נדבך נוסף במאמץ הכולל שמשקיעה העירייה בפיתוח ההון האנושי למען תושבי העיר. אני קורא לתושבים לגלות אזרחות טובה ולדווח על כל מפגע או אירוע, במטרה לשפר את איכות החיים בעירנו".