rlz.life

למרות ההבטחות: לא הותקנו מיגוניות בגני הילדים לקראת פתיחת הלימודים

במאי הבטיח ראש העיר, רז קינסטליך, כי יותקנו שלושים מיגוניות בגני ילדים. "בטיחות ילדינו לפני הכל, אם הייתי יודעת שכך יהיה הייתי רושמת את בתי לגן ממוגן", אמרה אמא לפעוטה

פורסם לפני שלוש וחצי שנים, יום ראשון, 4 אוגוסט 2019

בגני ילדים רבים ברחבי העיר טרם הותקנה מיגונית, זאת למרות הבטחת ראש העירייה רז קינסטליך בחודש מאי כי ירכשו 30 מיגוניות חדשות. קינסטליך התחייב כי עקב ההסלמה שהייתה בדרום והאזעקות שהגיעו לראשון־לציון יותקו חדרי ממ"ד בגני ילדים לפני תחילת שנת הלימודים.

אמא לפעוטה בת שלוש מראשון־לציון רשמה את בתה לגן בו היה בנה הגדול בשנה שעברה, זאת בידיעה כי השנה הגן יהיה ממוגן, אבל כעת היא מתחרטת על בחירת הגן.

"עברנו שנה נהדרת בגן, הצוות מצוין ולכן החלטנו לרשום את הילדה השניה לאותו הגן, אחרי אחיה הבכור", אמרה אמא של הפעוטה. "בחודש מאי, סביב מטח הטילים, לא שלחתי את בני לגן כי לא היה ממ"ד אלא מרחב מוגן בין שני קירות. זה היה מאוד לא אחראי מצד העירייה. למזל כולנו בגן, זה היה מאוד קצר וחזר השקט. בשיחה עם הגננת היא אמרה שהעירייה תרכוש מיגוניות שהם חדרי ממ"ד מוכנים כבר לשנה החדשה", הוסיפה האמא.

לדבריה, "היו גם פרסומים על כך שראש העיר הורה לרכוש 30 מגוניות ומי שתוביל את זה היא סגנית ראש העיר וממלאת מקומו ליאל אבן זהר, והנה אנחנו עוד פחות מחודש בפתיחת שנת הלימודים, ואין התקדמות". היא סיכמה אכזבתה מהמצב, "לצאת בהצהרות וכותרות זה יפה אבל בפועל לא נעשה דבר, חיי ילדינו ובטיחותם הם לפני הכל, אם הייתי יודעת שכך יהיה הייתי רושמת את ביתי לגן אחר למרות הצוות המדהים".