rlz.life

עיריית ראשון־לציון רשאית לשנות את דרגת שכר הבכירים בהתאם לגודל האוכלוסייה

לאור צמיחתה של העיר וגידול מספר התושבים המתגוררים בה רשאית העיריה להגדיל את משכורותיהם של העובדים הבכירים ושל העובדים ששכרם נגזר משכר מנכ"ל. עם זאת, בעירייה לא ממהרים לבצע את השינוי כדי שלא להכביד על הקופה הציבורית.

פורסם לפני שלוש שנים, יום רביעי, 28 אוגוסט 2019

במשרד הפנים אישרו השבוע כי על פי בירור שנערך בנושא, עיריית ראשון־לציון יכולה לשנות את דרגת שכר הבכירים ברשויות המקומיות בהתאם לגודל האוכלוסייה ברשות, וזאת בהתאם לנתונים המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם זאת הודגש כי השינוי חייב להתבצע על פי הכללים וההנחיות המפורסמים באתר משרד הפנים. בכך צפויה העירייה להצטרף לשלוש הערים הגדולות המדינה – ירושלים, תל־אביב וחיפה ששכר העובדים הבכירים בהן גבוה מיתר הרשויות המקומיות במדינה.

ראש העיר, רז קינסטליך, החליט להמתין עם העלאת המשכורות עד לתחילת השנה הבאה על מנת שלא להכביד על הוצאות הקופה הציבורית, במהלך שצפוי לחסוך סכום כספי משמעותי

גורם בכיר בעירייה אמר השבוע ל"גל גפן": "ראש העיר נוהג בצורה אחראית ולא מעוניין להוסיף הוצאות על הוצאות השכר הגבוהות ממילא לשיטתו. זה לא סוד שהוא סבור כי הוצאות השכר העירוניות גבוהות והוא מנסה כל העת למצוא דרכים לצמצם אותן".

מי שפחות אהבו את ההחלטה מטבע הדברים הם העובדים, ששכרם צפוי לעלות. אחד מהם התייחס לנושא ואמר: "מדובר בזכויות שמגיעות לנו, ואף אחד בכלל לא מדבר איתנו עליהן. אנחנו גם לא יודעים אם נקבל העלאה בשכר בינואר או שפתאום יחליטו לדחות את ההעלאה בעוד שנה. איפה ועד העובדים בכל הסיפור הזה? למה לא שומעים אותו? מישהו צריך לדאוג לזכויות של העובדים שמשרתים את הציבור".