rlz.life

בג"צ צפוי להכריע: פתיחת מרכולים וקיוסקים בשבת בראשון־לציון

בראשון־לציון היו הראשונים שהקדימו והעבירו תיקון לחוק העזר העירוני שייאפשר את פתיחת המרכולים והקיוסקים בשבת. לעתירה הצטרפו רשויות מקומיות נוספות, בהן העיר השכנה חולון.

פורסם לפני שלוש וחצי שנים, יום שני, 25 פברואר 2019

בג"ץ ידון היום (שני) בחמש עתירות של רשויות מקומיות נגד החלטת שר הפנים, אריה דרעי, שלא לאשר את חוקי העזר

העירוניים, המאפשרים פתיחת מרכולים בתחומן בשבת ובחגים. זאת, על אף שעברו במועצת העיר בטרם נחקק חוק המרכולים.

עיריית ראשון־לציון הייתה העיר הראשונה שהקדימה והעבירה תיקון לחוק העזר העירוני שייאפשר פתיחת מרכולים בשבת, עוד לפני שהועבר החוק שיזם דרעי, שיימנע את פתיחת המרכולים בשבת, באמצעות ביטול חוקי עזר עירוניים. התיקון בראשון־לציון אושר על ידי רוב מועצת העיר בדצמבר 2017, כפי שפורסם כאן. התיקון קיבל תוקף רשמי, כיוון שאושר בפקודת העיריות. ואולם, לא התקבלה כל תגובה רשמית ממשרד הפנים בנושא בפרק הזמן הקבוע בחוק, ובעירייה נאלצו לעתור לבג"צ כדי לשמור על הסטטוס קוו בעיר. בינתיים, באוגוסט 2018, הודיע שר הפנים כי הוא מבטל את החלטת הרשויות המקומיות והורה לסגור לסגור את העסקים שפעלו בעיר בשבת.

יחד עם ראשון־לציון, עתרו לבג"צ רשויות מקומיות נוספות, שעבירו גם הן תיקון לחוק העזר העירוני: גבעתיים, חולון, מודיעין-מכבים-רעות והרצליה. והיום צפוי בג"צ להחליט בנושא. המשמעות: אם ייאושר התיקון, עיריית ראשון־לציון תוכל לשמור על הסטטוס קוו בעיר, ולאפשר פתיחת מרכולים וקיוסקים באזורי התעשייה וברחובות מרכזיים, בהם ז'בוטינסקי, הרצל, רוטשילד וירושלים.