rlz.life

הוחלט על הקמת מבני חינוך ברחבי עיר: גני ילדים בשכונת הרקפת ובית כנסת במקיף ה'

החטיבה "קריית גנים" תורחב, בבית הספר היסודי "אשכולות" יוקמו חדרי טיפול ובתי הספר "זלמן ארן" ו"השקמה" יונגשו לבעלי מוגבלויות.

פורסם לפני ארבע, יום רביעי, 12 דצמבר 2018

בכינוס הראשון של רשות הרישוי בעיריית ראשון־לציון מאז הבחירות, התקבלו החלטות לצורך קידום פרויקטים בתחום החינוך בעיר. הוחלט כי החברה הכלכלית תקים שני מבנים המהווים שמונה כיתות, בשטח בנוי של כ־1,400 מ"ר אשר ישמשו לגני ילדים ופעוטונים ברחוב רבי עקיבא בשכונת הרקפות החדשה.

בנוסף אושרה הקמת בית כנסת במתחם של תיכון "מקיף ה'" שברחוב החלמונית בשכונת קריית ראשון. בית הכנסת יהיה בן שתי קומות וייבנה בצמוד לאולם הספורט. בסמוך קיים מגרש חנייה אשר ישמש את המתפללים והאורחים. בהחלטה נוספת שהתקבלה יוספו כ־750 מ"ר לחטיבת הביניים "קריית גנים" ברחוב נגבה. הבנייה מיועדת לתוספת מבנה מנהלת, מעלית ושירותים, כיתות לימוד וספרייה, יחד עם שינוי מיקום התאים הסולאריים על גג המבנה. בבית הספר היסודי "אשכולות" ברחוב דרובין בשכונת רמז יוצבו מבנים ניידים לצרכי חדרי טיפול.

הרשות החליטה לגבי הנגשת בתי ספר ולכן ייבנו רמפות ויוגדלו תאי שירותים בחטיבת הביניים "זלמן ארן", המהווה חלק מגימנסיה גן נחום, ברחוב הרצל בשכונת ראשונים, ובבית הספר היסודי "שקמה" ברחוב ריב"ל שבנאות שקמה תהיה תוספת של רמפה ומעלית חיצונית. כל ההחלטות טעונות קבלת אישורים מגורמים רבים בהם מכבי אש, גורמי תכנון, משרד הבריאות, בזק, פקיד היערות ועוד. הבנייה בכל אתר תחל רק אחרי קבלת האישורים הנדרשים.