rlz.life

בשורה להורים: החול ייצא מגני הילדים בתוך שלושה חודשים

"אנו ערים לפניות התושבים בעניין חצרות הגנים ולכן אחת ההחלטות הראשונות שקיבלתי בתפקיד היא להאיץ עד למקסימום את קצב השלמת שדרוג כל גני הילדים בעיר", הסביר ראש העיר.

פורסם לפני ארבע, יום שני, 10 דצמבר 2018

פחות משבוע לאחר שנכנס באופן רשמי לתפקידו הורה ראש עיריית ראשון־לציון, רז קינסטליך, לשדרג את כל חצרות גני הילדים בתוך שלושה חודשים. "אנו ערים לפניות התושבים בעניין חצרות הגנים ולכן אחת ההחלטות הראשונות שקיבלתי בתפקיד היא להאיץ עד למקסימום את קצב השלמת שדרוג כל גני הילדים בעיר", ציין קינסטליך והבטיח כי בתוך שלושה חודשים לא יישאר בראשון־לציון גן ילדים עם חצר שכולה חול. "סיירתי בגנים שעברו את השדרוג ואני רואה את ההשפעה החיובית על הילדים וצוות הגן", הוסיף קינסטליך.

בתוך כך הנחה ראש העירייה את מנהל שפ"ע (שיפור פני העיר) לסיים את שדרוג הגנים בתוך שלושה חודשים. זאת, כאשר על פי תוכנית העבודה המקורית העבודות היו צפויות להסתיים בתוך כשנה. על פי תוכנית העבודה החול בגני הילדים יוחלף לדשא סינטטי ויכלול גם אבנים משתלבות. יחד עם זאת, בעירייה ציינו כי ארגזי החול יישארו בגני הילדים.

כמו כן הוסיפו בעיריית ראשון־לציון כי אחת הסיבות המרכזיות שהובילו את העירייה להוציא את החול מהחצרות הייתה הרגישויות ואלרגיות בקרב ילדים מסוימים.

בעקבות ההנחייה החדשה, הנחה מינהל שפ"ע בראשות ראובן הרשקוביץ את הקבלנים להתכנס ללוח הזמנים החדש על מנת לסיים את העבודות בתוך שלושה חודשים.

סגן ראש העירייה, אבי חיים, הממשיך להחזיק בתיק שפ"ע, שאף קידם את הפרויקט, אמר: "אני שמח מאוד על היוזמה של ראש העירייה שהיה קשוב לרחשי הציבור והחליט להקצות משאבים לזירוז התהליך. באופן אישי הנושא חשוב לי כאב וכנבחר ציבור ואני סמוך ובטוח שהורי ראשון־לציון יצאו נשכרים".