rlz.life

אחרי יותר משנתיים: עיריית ראשון־לציון תפסיק את מיזם CAR2GO בעיר

עיריית ראשון־לציון החליטה להפסיק את מיזם הרכבים השיתופיים בעיר. הסיבה: הפעלת המיזם בעיר חייבה הקצאת חניות לטובת רכבי המיזם, מה שעורר כעס אצל תושבים.

פורסם לפני שנתיים וחצי, יום ראשון, 1 מרץ 2020

לאחר בחינת פעילות מיזם CAR2GO בעיר ושיתוף הציבור בנושא, הוחלט בשיתוף החברה לסיים את פעילות המיזם בעיר.

כידוע, הפעלת המיזם בעיר חייבה הקצאת חניות לטובת רכבי המיזם. מרגע כניסתי לתפקיד, קיבלתי פניות מתושבים על מצוקת חנייה ברחובות בהם מוקמו רכבים של המיזם וכן טענות על היעדר שימוש בהם.

ראש העירייה, רז קינסטליך: "הנחיתי את החברה העירונית "ייזום ראשון" לבחון את היקף השימוש ברכבים בעיר. בשנה האחרונה צמצמנו את מספר כלי הרכב, העברנו חלק מהרכבים לחניונים ציבוריים מוסדרים ובהתאם שחררנו מקומות חנייה באזורים בהם קיימת מצוקה חנייה ממשית. כאמור, בחודש הקרוב תסתיים ההתקשרות של העירייה עם חברת CAR2GO ויתר החניות ישוחררו לשימוש הציבור.

אני מאמין בתחבורה ציבורית ושיתופית ולכן העירייה תמשיך לבחון, לאתר ולאמץ פתרונות יצירתיים שיובילו להקלה במצוקות החנייה והתנועה בעיר.

נדע גם לבחון את יעילות הפתרונות בשטח ובמידה והנזק יעלה על התועלת או שהתועלת תהיה שולית, נשקול גם את המשך יישום הפתרון. אני מודה לתושבים על הסבלנות והנכונות בתקופה זו".

מיזם CAR2GO יצא לדרך בראשון־לציון בסוף 2017. לטובת המיזם, העירייה הקצתה מקומות חנייה ייעודיים שהיו מסומנים ומשולטים לרכבי המיזם בפריסה ברחבי העיר. בתחילה הוצבו 30 רכבים ובשנה האחרונה, לאחר תהליך שיתוף ציבור ובהתאם להיקף המנויים, הוחלט לצמצם את מספר הרכבים וכן בוטלו חניות באזורים בהם לא היה למיזם ביקוש והרכבים הועברו למקומות בהם הביקוש עלה. כמו כן, הרכבים הועברו מהרחוב לחניונים ציבוריים מוסדרים.