rlz.life

ראשי ערים, קציני משטרה ובכירים יבקרו במוקד העירוני בראשון־לציון שנבחר למוביל בתחומו

הביקור יתקיים ביום רביעי, 21/11/2018, במסגרת ההשתלמות שמעביר משרד החוץ כחלק מקורס בנושא "פרויקטים עירוניים לביטחון אזרחי". מטרת המשלחת ללמוד על הקשרים בין העירייה לבין רשויות הביטחון ולהתרשם מתחום ההיערכות לחירום.

פורסם לפני ארבע, יום שבת, 24 נובמבר 2018

המוקד העירוני בראשון־לציון הפך לשם דבר בארץ ובעולם. בכירים מכל העולם פוקדים אותו כדי להתרשם מיכולות השליטה על עיר של רבע מיליון בני אדם ובד בבד, מגיעים כדי ללמוד על ההתנהלות בשעת חירום.

המכון הבינלאומי למנהיגות, המהווה שלוחה של מש"ב ‑ סוכנות הסיוע הלאומית של מדינת ישראל במשרד החוץ, מקיים השתלמות בישראל לבכירים מחו"ל, ואחד מהמוקדים שנבחרו למשלחת שהגיעה השבוע מאמריקה הלטינית הוא המוקד העירוני. 26 בכירים מ־13 מדינות, בהם ראשי ערים, מפקדי תחנות משטרה, בכירים מתחום הבטחון ואפילו שופט פלילי מבית המשפט המחוזי בפרו, יבקרו השבוע בחברה לבטחון ובמוקד העירוני על-מנת ללמוד על הקשרים בין העירייה לבין רשויות הביטחון ולהתרשם מהפעילות המקצועית הנעשית בתחום ההיערכות לחירום.ההשתלמות שמעביר משרד החוץ היא חלק מקורס בנושא "פרויקטים עירוניים לביטחון אזרחי".

כזכור, לפני כשש וחצי שנים נחנך המוקד העירוני החדש והחליף את המוקד הישן שנהרס לחלוטין. המוקד החדש הורחב ושודרג על שטח של 400 מטרים. הוא כולל שתי קירות מסכים, 12 עמדות של מוקדנים ו־10 עמדות סיירי מצלמות. נזכיר גם כי ראשון־לציון היא החלוצה בישראל בכל הקשור להפעלת מרכז חירום לצד מוקד עירוני בשגרה ומוקד עירוני הצופה על כ־1,400 מצלמות הפרוסות ברחבי העיר. בשנים האחרונות ביקרו במוקד העירוני מאות משלחות מהארץ ומהעולם שמבקשות ללמוד מהטכנולוגיה והתפיסה המבצעית בראשון־לציון וזאת בניסיון ליישמן בארצות מוצאם.