rlz.life

בית חולים חדש ייבנה במערב ראשון־לציון

בית החולים "איכילוב" בתל־אביב הגיש לעירייה השבוע בקשה להקצאת שטח עבור השלוחה במתחם ה־1000 שבמערב העיר. בית החולים ייבנה בשני שלבים ויכלול בין היתר מיון, מרפאות וחדרי ניתוח ואשפוז. קינסטליך: "בשורה אדירה".

פורסם לפני שלושה שבועות, יום רביעי, 8 מרץ 2023

המרכז הרפואי איכילוב הגיש השבוע לעיריית ראשון־לציון בקשה להקצאת שטח להקמת שלוחה (מערך תמיכה קדמי) של בית החולים, במערב העיר במתחם ה־1000. מדובר בהקצאה של 5 דונם במתחם ה־1000 לבניית המערך, בהיקף של כ־20,000 מ"ר.

לפי הפרוגרמה, בית החולים אמור להיבנות בשני שלבים: בשלב א', ייבנו בקומה 1 חניון, מחלקות דיאליזה, אנגיו, חדרי ניתוח ואשפוז (24 שעות). בקומה 0: רווחה, מיון קדמי ומרפאות.

קומות אלה ייבנו באופן מיידי בשטח של כ־10,400 מ"ר. האומדן המשוער של בניית שלב א' מסתכם בכ־94.4 מיליון שקלים. עיריית ראשון־לציון התנתה כי התאגיד יציג מימון עצמי של לפחות 66.08 מיליון שקלים לבניית שלב זה (כ־70% מסך המימון לשלב זה).

בשלב השני של שלב א', ייבנה בנוסף מבנה של 6 קומות בשטח של כ־14,800 מ"ר. בסך הכל מתוכננים להיבנות כ־25,200 מ"ר בשלב א'.

בשלב ב', ייבנה מבנה מתוכנן בגובה של עד 15 קומות (כ־1,700 מ"ר לקומה), סך הכל עוד 25,500 מ"ר בהתאם לאישור העירייה. סך כל הבנייה כ־50,700 מ"ר.

ראשון־לציון, העיר הרביעית בגודלה בישראל, צפויה להפוך לעיר השלישית בשנים הקרובות עם צפי של כניסת עוד כ־100,000 תושבים חדשים בחמש השנים הקרובות. מערך כזה של בית חולים במערב העיר נותן מענה לעיר בסדר גודל כזה וגם לתושבי האיזור.

רז קינסטליך, ראש העירייה: "מדובר בבשורה אדירה לתושבי ראשון־לציון ותושבי האיזור ככלל. בית חולים שייתן מענה רפואי לכל תושבי מערב העיר ובכלל ויאפשר גם הוספה של מקומות תעסוקה וגם מענה רפואי להליכים שונים שיאפשרו לתושבים שלנו לקבל את כלל השירותים ליד הבית. הבחירה של המרכז הרפואי איכילוב בראשון־לציון היא הבעת אמון אמיתית ואני רוצה להודות לפרופ' רוני גמזו וצוותו על הבחירה בנו".

מתחם ה־1000 כבר קורם עור וגידים והוא צפוי להיות אחד ממתחמי עירוב השימושים הגדול בארץ. במתחם ה־1000 מתוכננים כ־1.7 מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר, 5,600 יחידות דיור ו־110 דונם של פארקים. עד כה כבר שווקו בהצלחה במתחם ה־1000 קרקעות להקמת כ־820 אלף מ"ר תעסוקה, לכמה מהחברות והקבוצות הגדולות בישראל, בהן הפניקס, קבוצת דיסקונט (דיסקונט, כ.א.ל ומרכנתיל), רוגובין, פרשקובסקי, אמות, Jtlv2 וחברות נוספות.

לדברי עדי ברוק, מנכ"ל מינהלת ה־1000: "הבחירה של איכילוב במתחם ה־1000, לצד עוד תאגידי ענק כמו חברת דיסקונט והפניקס, היא הוכחה לכך שלא מדובר בעוד מתחם, אלא קומפלקס תעסוקה ההופך את ראשון־לציון לאלטרנטיבה המשמעותית ביותר בגוש דן".