שכונה (אחוז הצבעה)העבודהימינהיהדות התורההרשימה המשותפתהציונות הדתיתהכלכלית החדשהכחול לבןישראל ביתנוהליכודמרצרע״מיש עתידתקווה חדשהש"סאחר
אברמוביץ (55.8%)5.79%5.46%0.44%0.09%1.53%1.13%8.78%13.93%25.11%3.33%0.00%23.59%7.70%2.23%0.86%
הראשונים (62.6%)6.71%6.38%0.57%0.00%2.76%1.04%9.95%10.84%23.06%3.24%0.06%24.24%8.86%1.73%0.55%
השומר (64.2%)5.82%7.47%0.82%0.10%4.95%0.84%8.36%9.71%27.71%2.48%0.00%20.22%7.44%3.51%0.50%
חלום ראשון (74.1%)4.48%6.75%0.26%0.05%2.16%0.79%12.02%5.01%29.78%3.00%0.00%24.35%8.54%2.37%0.37%
כלניות (67.6%)3.55%5.46%1.27%0.03%6.01%0.98%7.02%4.13%40.95%1.67%0.00%14.67%6.12%7.33%0.69%
כצנלסון (66.9%)7.21%5.00%0.38%0.16%1.88%1.45%12.87%7.46%20.97%3.78%0.00%29.40%7.14%1.38%0.88%
מב"ת צפון (60.5%)5.35%6.35%0.44%0.03%1.53%1.19%6.82%16.27%27.84%2.00%0.00%20.61%7.88%2.66%0.97%
מישור הנוף (74.1%)4.48%6.75%0.26%0.05%2.16%0.79%12.02%5.01%29.78%3.00%0.00%24.35%8.54%2.37%0.37%
מרום ראשון (70.2%)4.24%7.27%1.16%0.00%2.92%1.03%8.32%8.21%30.40%1.67%0.00%20.15%8.38%5.27%0.97%
נאות אשלים (71.7%)4.68%7.01%0.22%0.04%1.86%1.12%10.59%3.74%34.99%2.15%0.00%21.90%8.18%3.05%0.47%
נאות שקמה (70.1%)4.12%6.80%0.39%0.02%3.71%1.06%9.50%4.24%33.77%2.13%0.05%21.33%7.93%4.58%0.35%
נוה הדרים (70.6%)5.83%5.56%0.62%0.00%1.91%0.97%12.18%5.12%25.37%3.82%0.00%26.31%9.09%2.71%0.41%
נוה הלל (70.1%)7.16%6.66%0.44%0.11%2.20%0.83%13.77%4.63%23.90%3.80%0.00%25.44%8.87%1.71%0.44%
נווה דקלים (73.1%)3.46%7.70%0.19%0.12%2.74%1.00%9.95%3.12%40.64%2.34%0.00%17.81%6.46%4.02%0.41%
נווה חוף (60.3%)3.33%6.70%0.52%0.06%2.64%0.98%8.29%5.89%42.55%1.36%0.06%15.94%7.16%3.98%0.52%
נווה ים (69.7%)4.19%6.14%0.24%0.01%2.98%1.19%12.13%3.87%32.49%2.11%0.03%23.31%7.49%3.28%0.48%
נחלת יהודה (73.8%)4.33%6.83%0.25%0.02%2.08%0.87%9.95%4.35%34.95%2.52%0.00%20.60%7.36%5.26%0.61%
נחלת עילית (73.8%)4.33%6.83%0.25%0.02%2.08%0.87%9.95%4.35%34.95%2.52%0.00%20.60%7.36%5.26%0.61%
צמרות (68.8%)3.75%6.56%0.65%0.10%5.54%1.20%7.97%3.65%42.28%1.88%0.00%12.44%6.20%7.00%0.73%
קדמת ראשון (59.2%)4.76%5.97%0.70%0.07%1.91%1.14%6.63%16.67%28.82%1.82%0.01%19.64%7.51%3.32%0.98%
קריית כרמים (70.7%)3.87%6.37%0.48%0.09%2.40%1.20%9.20%4.35%37.02%2.38%0.00%20.14%7.86%4.17%0.41%
קרית גנים (73.6%)5.27%7.06%0.25%0.02%1.60%1.28%11.76%3.52%27.00%3.08%0.00%27.37%8.27%2.98%0.47%
קרית הלאום (70.2%)3.87%6.76%0.39%0.16%2.06%1.19%9.30%4.94%36.42%2.63%0.00%19.97%8.52%3.38%0.30%
קרית חתני פרס נובל (74.0%)4.67%7.52%0.09%0.06%1.55%1.02%12.93%2.54%33.20%2.94%0.00%23.17%6.87%2.94%0.43%
קרית ראשון (67.6%)4.66%7.61%0.23%0.02%2.68%1.27%8.72%6.24%30.75%2.16%0.00%22.91%8.90%3.33%0.51%
קרית שמחה (74.1%)4.48%6.75%0.26%0.05%2.16%0.79%12.02%5.01%29.78%3.00%0.00%24.35%8.54%2.37%0.37%
רביבים (68.2%)3.92%6.83%1.01%0.01%2.81%1.11%7.76%10.26%30.97%1.59%0.00%20.00%7.87%4.84%0.99%
רמב"ם (56.7%)3.84%5.28%1.28%0.07%2.64%1.08%6.40%17.28%29.85%1.62%0.02%18.25%6.86%4.39%1.08%
רמז (60.5%)6.63%5.39%0.30%0.06%1.70%1.20%9.70%10.70%23.79%3.66%0.02%26.60%7.73%1.55%0.91%
רמת אליהו (51.3%)2.34%4.41%0.49%0.04%4.73%0.87%8.36%6.85%49.04%0.70%0.02%7.60%4.25%9.09%1.08%
שיכוני המזרח (67.9%)3.53%6.34%0.91%0.04%5.86%1.24%6.58%3.58%42.96%1.61%0.00%13.00%5.94%7.71%0.63%
סה"כ ראשון לציון (64.4%)4.76%6.22%0.54%0.06%2.78%1.10%9.29%8.11%31.59%2.42%0.01%21.12%7.44%3.81%0.71%