rlz.life

מסלול הרכבת הקלה מתארך לראשון־לציון וגבעת שמואל

משרד התחבורה תקצב ב־100 מיליון שקל את הארכת הקו האדום של הרכבת הקלה לראשון־לציון. בנת"ע פועלים להאריך גם את הקו הסגול לתוך גבעת שמואל, אך בעירייה טוענים שזה לא תואם מולם. ראש העיר ברודני: "לא מכיר פנייה מנת"ע".

פורסם לפני חודשיים, יום שני, 5 דצמבר 2022

משרד התחבורה, עדיין תחת השרה מרב מיכאלי, הקציב לנת"ע כ־100 מיליון שקל לטובת תכנון מפורט של תוואי מבת־ים עד לתחנת הרכבת הכבדה ראשון־לציון משה דיין.

הארכה מלאה של הקו בראשון־לציון צפויה לעלות בין 800 מיליון ל־1.2 מיליארד שקל ובמשרד האוצר אין התנגדות לתקצב את הארכת הקו, וייתכן שזו תיכלל במסגרת אישור התקציב הקרוב. התכנון המסתמן מאריך את הקו ב־2.5 קילומטר, וכולל הקמה של ארבע תחנות חדשות: תחנת מנחם בגין, תחנת כורש, תחנת רחבעם זאבי ותחנת שמעון ישראל, שתוקם בסמוך למחלף משה דיין. המשרד שנת"ע שכרה לטובת תכנון הקו בראשון־לציון הוא ינון הנדסה. כבר בספטמבר 2020 נחשף שמשרד התחבורה, אז תחת השרה מירי רגב, הורה לקדם את אזור מערב ראשון־לציון לקו האדום.

בעיריית ראשון־לציון טוענים כי הם דוחפים כבר שנים להאריך את הקו לכיוון תחנת משה דיין, ושלאחר פגישה עם שרת התחבורה מיכאלי ומנכ"ל נת"ע חיים גליק הוקם צוות תכנון משותף של נת"ע והעירייה. בראשון־לציון רואים חשיבות רבה בהארכת הקו, בין היתר בגלל שזה צפוי לשרת את שכונת מתחם ה־1,000 שצפויה לקום בסמוך אליו. כמו כן, הארכת הקו תהפוך את מחלף משה דיין ל"האב תחבורתי", שיכלול חיבור לקו האדום והירוק של הרכבת הקלה, יחד עם חיבור למסילה הכבדה ולמסילת 431 החדשה, כמו גם למערכת הסעת ההמונים של ה"קו החום".

התוספות המוצעות לקו הרכבת הקלה

הארכת הקו תיתקל במכשול של הוספת תכולות עבודה למכרז קיים. במקרה של הקו האדום, הארכת הקו תחייב המשך שיתוף הפעולה עם תבל, החברה המשותפת של אגד (51%) ושל שתי החברות הסיניות שנזן מטרו ו־CCECC (49% ביחד), שמשמשת כחברה המפעילה של הקו האדום. כמו כן, הארכת התשתית הקיימת תוביל ככל הנראה להמשך שיתוף הפעולה עם ספק הקרונות הסיני CRRC.