rlz.life

ראשון־לציון נלחמת בהקמת מתקן הפסולת

היום התקיים הדיון בבית המשפט המחוזי בלוד, במאבק בהקמת מתקן הפסולת ליד השפד״ן. הדיון עסק בצו הביניים שהגישה העירייה מול חברת ״זירו ווסט״ וגם בעתירה שהגישה העירייה בנושא לבית המשפט.

פורסם לפני חודשיים וחצי, יום ראשון, 4 דצמבר 2022

ראש עיריית ראשון־לציון, רז קינסטליך, הגיע לבית המשפט יחד עם סגניו ליאל אבן זוהר, מקסים בביצקי וחברי מועצת העיר – יפעת מאירוביץ יפת, הדס הכהן ומשה לבהר ואמר לשופטת זהבה בוסתן: ״אני מדבר היום בשלושה כובעים – כראש עירייה, כתושב העיר וכאבא המגדל בעיר הזו את שלושת ילדיו. היום אני משמש כפה של כ־300 אלף תושבים שלא רוצים עוד מפעל מזהם ליד הבית שלהם. עיריית ראשון־לציון מנהלת בארבע השנים האחרונות מאבק כנגד הרצון להקים את מתקן הפסולת באזור השפד"ן למען בריאות ואיכות חיי תושבי ראשון־לציון."

ראש העירייה קינסטליך חתם את דבריו ואמר: ״אני מבקש מבית המשפט למנות צד שלישי, בלתי תלוי – שיבחן את הטענות שלנו ואת התנהלות המשרד להגנת הסביבה. גורם שלא יהיה תלוי באף אחד מהצדדים ויחליט אם הבקשות שלנו לפיקוח, דלתות כפולות בכניסה למתקן, סנן ריחות ובקרה שוטפת – זה הכרחי והאם כל ההתנהלות בנושא המתקן הזה נעשתה בשוויון נפש וכחוק. התושבים המסורים שלנו, הצוות שהגיע היום מטעם העירייה ואני, נחושים להילחם כנגד כל החלטה על הקמת המתקן ואנחנו מדברים היום שוב מדם ליבנו ואני מקווה כי בית המשפט יעשה את הצדק הנדרש״.

לדיון הגיעו גם נציגי עמותת התושבים – ״ראשונים נלחמים״, אשר מובילים יחד עם עיריית ראשון־לציון וראש העירייה, את המאבק כנגד הקמת מתקן הפסולת ליד השפד״ן. עיריית ראשון־לציון גם העמידה לרשות התושבים, אוטובוס שיצא מרחבת בניין העירייה לבית המשפט ובחזרה ממנו למי מהתושבים שרצו להגיע לדיון.