rlz.life

עיריית ראשון־לציון ופיקוד העורף יכשירו מאה מתנדבים שבעת חירום יצטרפו ליחידות ה״סער״ העירוניות

המתנדבים הראשונים שיעברו את ההכשרה הינם מתנדבים באירגון ״ידידים״.

פורסם לפני מספר חודשים, יום חמישי, 12 מאי 2022

לראשונה עיריית ראשון־לציון ופיקוד העורף יכשירו מאה מתנדבים שבעת חירום יצטרפו ליחידות ה״סער״ העירוניות וישמשו ככח לחילוץ נפגעים מתוך הריסות. המתנדבים הראשונים שיעברו את ההכשרה הינם מתנדבים באירגון ״ידידים״.

השבוע קימו מחלצי יחידות ה״סער״ העירונית של ראשון־לציון תרגיל חילוץ במתקן האימונים של פיקוד העורף בבסיס זיקים. 44 המחלצים כולם עובדי עיריית ראשון־לציון שבשעת חירום מאיישים את ששת מפקדות הרובעים של העיר, אשר אמונות להעניק סיוע ראשוני ואף לסייע לכוחות ההצלה בטיפול במוקדי אסון.

כל המחלצים עברו הכשרת חילוץ בפיקוד העורף. אגף החירום של עיריית ראשון־לציון דואג אחת לכמה חודשים לקיים תרגילי כשירות ואימונים מקצועיים למחלצי יחידות ה״סער״.

התרגיל השבוע דימה אירוע של נפילת טילים על שכונות בעיר ראשון־לציון. ופגיעה של שני בנינים שתחת ההריסות שלהם נלכדו נפגעים.

במסגרת התרגיל הושם דגש על יכולות החבירה של יחידות ה״ סער״ עם גדוד החילוץ של פיקוד העורף וכן פעילות משולבת עם גופי הצלה נוספים.

לתרגיל המסכם הגיעו לצפות ולבחון את יכולת היחידה סא״ל במיל מיכל קלדרון מחזיקת תיק החירום במועצת העיר, מנכ״ל העירייה דורון מילברג ומנהלי החברה לביטחון של עיריית ראשון־לציון.

מנכ״ל העירייה דורון מילברג אמר :״עיריית ראשון־לציון ממשיכה להתכונן לחירום, גם בשגרה. מדובר בתרגיל אחד מיני סדרת תרגילים שאנו מקיימים על מנת לשפר מוכנות. לצערנו הרב, ידענו בשנים האחרונות מספר אירועי חירום שכללו מגיפה עולמית ו־2 מבצעים צבאיים ועיריית ראשון־לציון הוכיחה כי היא יודעת לתת מענה לתושביה, גם בעתות הללו, אך אסור לנו להיות שאננים.

שיפור היכולת המקצועית והמבצעית של יחידות החילוץ העירוניות ע"י שילובם באימונים של גדוד החילוץ העירוני הוא הכרחי ואמור לתת מענה לעיר ולתושבים בשעת חירום לאומית.

אני רוצה להודות לפיקוד העורף, למחזיקת תיק החירום בעירייה – מיכל קלדרון ולכל מי שלקח חלק בתרגיל המוצלח״.

ראש אגף חירום בחברה לביטחון אילן טביב ציין ״ התרגיל הינו חלק נוסף מסדרת תרגילים ופעולות הערכות שאנו מבצעים בנושא המוכנות של העיר לתרחישי חירום בין אם מדובר באסונות טבע או באירועי לחימה״

לאחרונה אישרה עיריית ראשון־לציון תקציב של מליון שקלים לרכישת ציוד חילוץ נוסף לאגף החירום של העיר.