rlz.life

ראשון־לציון ואשדוד ישתפו פעולה בקידום הקמת שובר הגלים הצף בחופי הרחצה

הצפי להפעלתו עונת הרחצה 2023 ובתחילה יופעל הפיילוט בחוף מספר 4 בעיר. שובר הגלים הצף בולם את עוצמת הגל בחלקו העליון שמעל מפלס המים ובנוסף בולם את האנרגיה הקיימת בחלקו התחתון של הגל. ובניגוד לשובר הגלים מסלעים אינו גורם לנזק סביבתי.

פורסם לפני קרוב לשנה, יום ראשון, 17 אוקטובר 2021

שובר הגלים בראשון־לציון עתיד לצאת לפועל בעונת הרחצה 2023.

בשנת 2019 הודיעה עיריית ראשון־לציון על כוונתה להקים שובר גלים ראשון מסוגו בישראל שיהווה פיילוט ראשוני- שובר גלים צף במתכונת שובר הגלים הקיים בטורקיה. מדובר בשובר גלים צף ולא שובר גלים משיקוע סלעים בים. שובר הגלים הצף בולם את עוצמת הגל בחלקו העליון שמעל מפלס המים ובנוסף בולם את האנרגיה הקיימת בחלקו התחתון של הגל. ובניגוד לשובר הגלים מסלעים אינו גורם לנזק סביבתי. באותה תקופה אף נסע מנהל אגף החופים בעיריית ראשון־לציון אלי שוורצברג לבודרום בטורקיה כדי לבחון את השובר גלים הצף מקרוב על מנת להתחיל את הפיילוט בעיר.

העירייה קדמה את הנושא ובחודש מאי האחרון אישר מנהל התכנון את הקמת שובר הגלים הצף בחופי ראשון־לציון. לאור התקדמות הפרוייקט החליטה עיריית אשדוד להצטרף ליוזמה ופנתה אל משרדי הממשלה על מנת לקחת חלק בהקמת שובר הגלים גם בחופיה. אשדוד קבלה אישור וכעת שתי הרשויות ישתפו פעולה על מנת להוציא אותו לפועל.

המכרז המשותף להקמתו עתיד לצאת בעוד חודשיים והצפי להקמתו היא עונת הרחצה 2023. בראשון־לציון עתיד לפעול שובר הגלים כפיילוט בחוף מספר 4 ובמידה ויצלח יורחב לכלל חופי הרחצה בעיר.