rlz.life

התחדשות עירונית בראשון־לציון: זה הפרויקט החדש שייצא לדרך

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז במתווה "התחדשות עירונית" לבניית 230 יח"ד בראשון־לציון, עיר היין. כשליש מהדירות אשר יבנו במסגרת המכרז יוקצו לטובת תושבי רמת אליהו, וזאת כחלק ממהלך כולל לחידוש שכונת רמת אליהו תוך מתן מענה לתושביה.

פורסם לפני קרוב לשנה, יום שני, 18 אוקטובר 2021

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 320 יח"ד ב־3 מגרשים בבניה רוויה בשכונת נוריות, ראשון־לציון. המכרז הוא חלק מתכנית שעיקרה בניית שכונת מגורים חדשה במתחם שכונות "צריפין", ממערב לבית החולים "אסף הרופא". השכונה תכלול כ־3,575 יח"ד במגוון סוגי בניה רוויה בגבהים שבין 7 ל־25 קומות, בדירות ובדירות גג. 25% מיחידות הדיור המוצעות בשכונה הן ביעוד יח"ד קטנות עד 75 מ"ר. הבינוי בשכונה מאופיין בבנייה רוויה בצפיפות גבוהה משולבת באזורים ירוקים פתוחים נרחבים המכילים מבנים בעלי ערך היסטורי המיועדים לשימור.

השכונה נבנתה תוך הסתכלות רחבה על צרכי התושבים ותשלב מסחר ותעסוקה, רווחה ונגישות, חזיתות מסחריות לאורך הרחובות הראשיים, מבני ציבור ‑ ביניהם מוסדות חינוך, רווחה, תרבות, מוסדות דת ומרפאות. כיכר עירונית רחבת ידיים תהווה מקום מפגש בין שכנים וקאנטרי קלאב לספורט ונופש אשר יקדם את תרבות אורח החיים הבריא.

שטח השכונה הוא 419 דונם ומתוכננות בה כ־3,575 יחידות דיור, כ־128 דונם המיועדים למגורים, כ־79 דונם למוסדות ציבור, כ־5 דונם למסחר משולב עם מגורים ומבני ציבור, שטח ציבורי פתוח בהיקף של 54 דונם וכ־17 דונם המוקצים לקאנטרי קלאב. השכונה מנגישה את התחבורה הציבורית בעזרת מסוף אוטובוסים מתקדם שיקשר את השכונה לכל רחבי מרכז הארץ.

המכרז הינו במסגרת פרויקט התחדשות עירונית בשכונת רמת אליהו המקודם ע"י רמ"י (רשות מקרקעי ישראל), עיריית ראשון־לציון והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. כשליש מיח"ד במכרז יוקצו לטובת תושבי רמת אליהו, וזאת כחלק ממהלך כולל לחידוש שכונת רמת אליהו תוך מתן מענה לתושביה.

המגרשים שישווקו במסגרת המכרז מיועדים ליזמים, חברות וקבלנים. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים, עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, למטרת מגורים.