rlz.life

בית המשפט פסק: שש מסעדות בחוף ראשון־לציון יפונו לאחר הקיץ

שש המסעדות בחוף ראשון הן: מסעדת "לה מר", "החוף השקט", מסעדת "וניס ביץ'", מסעדת "החוף הדרומי", מסעדת "4X4" ומסעדת "בריזה על הים". בעלי המסעדות מתכוונים להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

פורסם לפני למעלה משנה, יום חמישי, 8 יולי 2021

הליך שהחל בשנת 2017 לפינוי שש מסעדות בחוף הים בראשון־לציון הסתיים השבוע בפסק דין בבית המשפט השלום בראשון־לציון, המורה על פינוי חמש מסעדות מיד לאחר הקיץ, בחודש נובמבר 2021, ופינוי של מסעדה נוספת כשנה לאחר מכן. המסעדות הן מסעדת "החוף השקט", מסעדת "וניס ביץ'", מסעדת "החוף הדרומי", מסעדת "4X4" ומסעדת "בריזה על הים". מסעדת "לה מר" תתפנה לאחר קיץ 2022. מדובר במסעדות השוכנות בחוף ימה של העיר ראשון־לציון ופעילות במשך כל השנה. המדינה הגישה שש תביעות פינוי נפרדות כנגד המסעדות, התביעות נדונו יחדיו בפני בית המשפט ונחקרו במסגרתן כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות מנכ"ל רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) וראש העירייה לשעבר דב צור.

את הדרישה לפינוי המסעדות הגישה רשות מקרקעי ישראל, בטענה כי הן מעולם לא קיבלו מרשות מקרקעי ישראל זכות או הרשאה כלשהי להשתמש בקרקעות, ואם קיבלו מגורם אחר (עיריית ראשון־לציון) הרי שהדבר נעשה בחוסר סמכות ומשכך השימוש שהן עושות מבוצע תוך הסגת גבול ושלילת זכותה של המדינה במקרקעין ‑ וכתוצאה מכך שלילת ההנאה והשימוש של הציבור מחלק זה של רצועת החוף, שלא כדין.

בנוסף, נטען כי הנתבעים הקימו שלא כדין, על מקרקעי ייעוד בבעלות המדינה וללא הסכמה מטעם הרשות, מבנים שונים, וכן הציבו ריהוט חוף, אשר העצימו את הפגיעה בסביבה החופית ובזכות הציבור למעבר חופשי. יש לציין כי לא מדובר בפולשים רגילים, אלא בבעלי מסעדות שחתמו בשנת 1994 הסכם עם עיריית ראשון־לציון. בית המשפט פסק כי לעירייה לא הייתה זכות לכך ובכל מקרה ההסכם פג באפריל 2019.

הפסיקה לפינוי היא גם נגד מסעדת "לה מר" הנמצאת בבעלות החברה הכלכלית ראשון־לציון והוחכרה באמצעות מכרז לחברת נטו מפעילת המסעדה.

הנתבעים, אשר מפעילים את חמש המסעדות אשר בבעלות פרטית, טענו, בין היתר, שהם קיבלו את זכויותיהם מכוח הסכם עם העירייה שנחתם בשנת 1994 ואף שילמו לה כל השנים בגין השימוש. בנוסף, נטען כי העירייה החזיקה במשך כל השנים במקרקעין, פיתחה אותם ובנתה בהם מבנים חדשים בשנות ה־90 בהתאם לצרכי אוכלוסיית העיר, והכל מכוח הסכם הרשאה שנחתם עם רמ"י. לגבי המסעדה השישית טענו הנתבעות כי זכו במכרז לפני מספר שנים והסתמכו עליו.

תביעות הפינוי הוגשו באמצעות עו"ד אילת גופמן מפרקליטות מחוז מרכז (אזרחי) וכחלק מפעילות "פורום חופים", במסגרתו מרכזת הפרקליטות מאמצי אכיפה נגד תופעות השתלטות גורמים פרטיים על חופי הים, במטרה להחזיר את חופי הים ‑ משאב טבע מרכזי ומצומצם במדינת ישראל ‑ חזרה לידי הציבור.

בעלי המסעדות מתכוונים להגיש ערעור על החלטת הפינוי לבית המשפט המחוזי.