rlz.life

נסגר תיק החקירה נגד דב צור, ראש עיריית ראשון־לציון לשעבר

צור נחקר בחשד ללקיחת שוחד ומרמה והפרת אמונים בכל הקשור ליחסיו עם איש העסקים והיזם ארז מוסאצ'ו. המשנה לפרקליט המדינה קבע כי הסיוע שהעניק מוסאצ'ו לצור והתמורה שניתנה ע"י צור לא הצביעו על חומרה המצדיקה העמדה לדין פלילי.

פורסם לפני שנה וחצי, יום רביעי, 12 מאי 2021

המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, עו"ד שלמה (מומי) למברגר, החליט לסגור את תיק החקירה נגד דב צור, שנחקר בחשד ללקיחת שוחד ומרמה והפרת אמונים, בכל הקשור ליחסיו עם איש העסקים והיזם ארז מוסאצ'ו.

החקירה נפתחה על בסיס החשד, לפיו העניק מוסאצ'ו לצור טובות הנאה בדרך של העמדת סיוע משמעותי לקמפיין הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו באוקטובר 2013, בהן צור התמודד על משרת ראש העיר ראשון־לציון, ובתמורה לכך פעל צור במסגרת תפקידו כראש העיר, יו"ר הוועדה המקומית ו-ועדת המשנה לרישוי, על-מנת לקדם את האינטרסים הרבים והשונים של מוסאצ'ו בעיר.

המשנה לפרקליט המדינה קבע, על בסיס הראיות שנאספו בחקירה, כי הסיוע שהעניק מוסאצ'ו לצור והתמורה שניתנה על-ידי צור לא הצביעו על חומרה המצדיקה העמדה לדין פלילי.

בנוסף, לדברי הפרקליטות, לא עלו בחקירה אינדיקציות לכך שמוסאצ'ו נזקק לסיוע ממשי של צור בקידום העסקים שבבעלותו, או שביקש מצור עזרה בקידום ענייניו הנוכחיים או העתידיים.

עוד צוין בהחלטה כי התנהלותו של צור הייתה בעייתית, כאשר החליט על דעת עצמו להימנע מטיפול בחלק מענייניו של מוסאצ'ו, ולא ראה לנכון להימנע מטיפול בעניינים אחרים שלו, אך הוחלט כי אין בכך כדי לחצות את הרף הפלילי או להעיד על סטייה מן השורה בנסיבות המקרה.

החשדות נגד צור ומוסאצ'ו נחקרו במסגרת תיק החקירה המכונה "פרשה 1803", שנחקרה על-ידי יאח"ה בלהב 433, ואשר במרכזה עומדים החשדות נגד חבר הכנסת דוד ביטן וחשודים רבים נוספים, שעניינם מצוי בשלבי הכרעה סופיים, לאחר שימועים.

עו״ד גיורא אדרת ועו״ד טל שפירא מסרו כי הם "מברכים על ההחלטה הצודקת של הפרקליטות לסגור את התיק נגד ראש עיריית ראשון־לציון לשעבר, דב צור. כפי שאמרנו בתחילת החקירה, לא נפל כל פגם בהתנהלות מר צור, והוא פעל לאורך כל הדרך כשלנגד עיניו טובת תושבי העיר ראשון־לציון, והיא בלבד".