rlz.life

עיריית ראשון־לציון בראש מדד השקיפות הארצית

עיריית ראשון־לציון קיבלה ציון מושלם מעמותת שקיפות בינלאומית, שבחנה את נגישות המידע באתר האינטרנט של 76 רשויות מקומיות לפי 109 קריטריונים. זאת הפעם השנייה ברציפות שעיריית ראשון־לציון זוכה בציון 100 במדד השקיפות. ראש העירייה, רז קינסטליך: ”דוגלים בשקיפות, שיתוף הציבור וטוהר המידות. הוכחנו שאנחנו ראשונים גם בתחום הזה”.

פורסם לפני חצי שנה, יום שלישי, 15 פברואר 2022

ראשון־לציון בראש מדד השקיפות עם ציון 100 ‑ כך פרסמה הבוקר עמותת שקיפות בינלאומית ישראל ‑ שבי"ל, המקיימת את מדד השקיפות באתרי הרשויות המקומיות בישראל. השנה הורחב המדד באופן ניכר ל־109 קריטריונים, תוך מתן דגש מיוחד על מידת השקיפות בתחום איכות הסביבה, מיחזור, ממשק ידידותי למשתמש, מכרזים והיערכות לעת חירום המתפרסמים באתר העירייה. כזכור, בשנת 2019 זכתה ראשון־לציון בציון 100, ובשנתיים האחרונות לא נערך המדד בשלל מגפת הקורונה. מדובר בפעם השנייה ברצף שעיריית ראשון־לציון זוכה בציון 100 במדד השקיפות, וזאת על אף הרחבת הקריטריונים.

ראש העירייה, רז קינסטליך: "כראש עיריית ראשון־לציון תמיד אמרתי שחשוב לי להיות גלוי ופתוח מול תושבות ותושבי העיר בכל הפעולות שמבצעת העירייה. אנחנו דוגלים בשקיפות, בשיתוף הציבור ובטוהר המידות, ואני שמח שקיבלנו את החותמת לכך. המדד שהתפרסם היום הוכיח שוב שגם בתחום הזה אנחנו מצטיינים וראשונים".

מעיין פלח, מחזיקת תיק עיר חכמה וחדשנות, מסרה: "תהליכי שיתוף הציבור ונגישות המידע הם הבסיס להעלאת אמון הציבור במערכת, לייעול תהליכים, מאפשרים לתושבים אף לבקר את המערכת ולהשפיע. מדובר ברכיב חשוב מאוד בדמוקרטיה, ואני גאה על כך ששוב קיבלנו את הציון מאה. אני רוצה להודות לאגף התקשוב בעיריית ראשון־לציון, בראשותו של רועי עזרא, על העבודה הנהדרת שלהם לכל אורך השנה".

תוצאות מדד השקיפות, אשר בראשו עומדת השופטת בדימוס נילי ארד, מעידות על השינוי המהותי במודעות של ראשי הרשויות להחלת סטנדרטים של שקיפות בהתנהלות הרשות ונבחריה, ובהנגשת מידע מפורט באתרי האינטרנט שלהן. כך, אגף המחשוב בעיריית ראשון־לציון פעל לכל אורך שנת 2021 במטרה לשמר את רמת השקיפות הגבוהה ביותר באתר האינטרנט, וכחלק מהמאמצים מונו נאמני מידע לכל נושא באתר אשר תפקידם לדאוג שהמידע יהיה תמיד מעודכן ואיכותי לשימוש ולרווחת התושבים והגולשים.