rlz.life

רשת ויקטורי מנטרת איך אתם מרגישים בזמן הקניות

הרשת החלה להפעיל פיילוט שעוקב במצלמות הפזורות בסניף אחר התגובות הרגשיות של לקוחות למוצרים, מחירים ומיקומים על המדף. המידע הנאסף על הצרכנים משמש את הרשת ובמקביל הוא נמכר גם לספקים.

פורסם לפני שנתיים וחצי, יום ראשון, 23 אוגוסט 2020

רשת השיווק ויקטורי החלה לבצע פיילוט, במסגרתו עוקבות מצלמות בחנות אחר התנהגות הלקוחות ותגובותיהם הרגשיות. המדיע מאפשר לרשת להבין אילו מוצרי מועדפים על הלקוחות ובאיזה מיקומים עדיף לשים אותם. המידע שנאסף על הלקוחות נמכר במקביל גם לספקים.

״התחלנו את הפיילוט עם הצעה ללקוחות שהגיעו לסניף להשתתף בסקר״, מספר רביד. ״נתנו להם לצפות בתמונות מתחלפות שדרכו נקלטו התגובות הרגשיות שלהם לתמונה. בהמשך, עברנו לחיבור אלקטרודות ומשקפיים ייעודיים ללקוח בזמן שהוא מבצע קנייה בחנות וקיבלנו מידע על לאן הלקוח מסתכל, מה הוא מרגיש כשהוא רואה מוצרים בחנות ועוד. היום המהלך מתבצע מבלי שיידרש מהלקוח לשאת ציוד או לנקוט בצעדים שונים, כיוון שהמידע נאסף באמצעות מצלמות ייעודיות בחנויות״. לדברי רביד, מדובר במהלך ראשוני לקראת יצירת חנות ללא עובדים וקופות בסגנון אמזון גו. ״היתה היענות גדולה מצד הלקוחות וכ־10,000 לקוחות השתתפו בבדיקות. המידע מאפשר לנו לדעת איזה מוצרים מכניסים אנשים לעגלה ואיזה לא ולהתאים מגוון ותמחור״. לדבריו, בפיילוט בחנות הראשונה נרשמה עלייה חדה במכירות ביחס לכלל הרשת: ״במסגרת הפיילוט נרשמה עלייה של 20% במכירות ביחס לתקופה המקבילה, ומכירות שאר החנויות הזהות צמחו בתקופה ב־%10. זה כלי שאפשר לנו להציג ברבעון עלייה חדה במכירות חנויות זהות״.

רישות החנויות במצלמות צפוי להתבצע במימון דריל, שרואה בפעילות בוויקטורי הזדמנות לבסס את פעילותה, ולמכור אותה לרשתות בינלאומיות ולמכור את המידע לספקי הרשת. לדברי רביד, כבר עתה החלה דריל למכור את המידע הנאסף בסניפי הרשת לספקים. ״לדוגמה, מהניתוח עלה שקפסולות לכביסה צריכות להיות לצד מרככי כביסה ולא ליד אבקות הכביסה, כיוון שהמרככים נתפסים כמוצר משלים. המידע הזה, כמו גם מידע על סוג המבצעים שמושכים את הצרכן, מגדיל קנייה ולכן רלבנטי לספקים״. כשנשאל על הסוגיה האתית העולה משימוש בכלי זה, לא ראה רביד קושי בכך: ״צרכנים שמחו לקחת חלק בבדיקות ובפיילוט ודווקא ראו בהתאמת המגוון והתמחור לטעמם, יתרון גדול״.

במקביל לצמיחה במכירות החנויות, נהנתה החברה ברבעון השני מביקושים גבוהים בתחום האונליין. לפני שלוש שנים וחצי, השיקה ויקטורי אתר אינטרנט עצמאי והפעילות היתה הפסדית. בתחילת הרבעון השלישי של 2018 הובילה החברה מהלך להתייעלות ניכרת בתחום שכלל התאמת המחירים למחיר החנויות שהיה גבוה יותר ובכך הפכה את הפעילות לרווחית החל מהרבעון השני של 2019. בחברה מציינים כי החל מתחילת השנה, הרווח התפעולי באונליין דומה לרווח התפעולי בכלל החברה. ברבעון השני של 2020 הגיעו מכירות תחום האינטרנט לכ־%5 מסך מכירות החברה. במהלך הרבעון, הסבה החברה סניף בתל־אביב לסניף אונליין המשמש כפיילוט שאם יגדיל את המכירות תוך שמירה על רווחיות, החברה מתכוונת להעביר סניפים נוספים עם רווחיות נמוכה לאונליין בלבד, על מנת לייצר ערך מוסף והגדלת המכירות בסניפים אלו.