rlz.life

בכפוף לשימוע: כתב אישום נגד המשנה לראש העירייה לשעבר, אייל מושיוב, על מרמה והפרת אמונים

הפרקליטות הודיעה כי היא צפויה להגיש ארבעה כתבי אישום בחשד לשחיתות במכרזי מתחם האלף, נגד מושיוב, שני קבלנים ומי ששימש כמנכ"ל החברה הכלכלית בראשון־לציון, ניצן פלג.

פורסם לפני שנתיים וחצי, יום ראשון, 16 אוגוסט 2020

אייל מושיוב

ממשיכה להסתעף פרשת מתחם האלף בראשון־לציון: פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה היום כי היא שוקלת להעמיד לדין את חבר מועצת העיר ראשון־לציון, אייל מושיוב, את המנכ"ל לשעבר של החברה הכלכלית בעיר, ניצן פלג, ואת הקבלן בנימין עוזיאל וקבלן נוסף ששמו לא הותר לפרסום ‑ על רקע חשד לשחיתות במכרזים לביצוע עבודות במתחם האלף.

החשדות נגד שני הקבלנים נחקרו במסגרת פרשת 1803, שבמסגרתה נחקר חבר הכנסת דוד ביטן, והן כוללות עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון, בתשע פרשות שונות בין השנים 2011–2017.

במסגרת הפרשה נחקרו גם האירועים סביב שני מכרזים אשר הוציאה החברה הכלכלית בראשון־לציון לביצוע עבודות תשתית במתחם האלף.

מי שלכאורה היו מעורבים בפרשה הם חבר מועצת העיר ראשון־לציון אייל מושיוב, ששימש באותה העת המשנה לראש העירייה, וניצן פלג, המנכ"ל לשעבר של החברה הכלכלית של ראשון־לציון. כעת הפרקליטות הודיעה כי היא שוקלת להעמידם לדין, בכפוף לשימוע, בעבירות מרמה והפרת אמונים שביצעו במסגרת תפקידיהם בחברה הכלכלית של עיריית ראשון־לציון.

על פי החשד מושיוב סייע לקבלן עוזיאל ושותפו, אחד מעדי המדינה בפרשה המקורב לח"כ דוד ביטן, לזכות במרמה במכרזים מטעם החברה הכלכלית לביצוע עבודות במתחם האלף. שווי העבודות נאמד בעשרות מיליוני שקלים, והכל תוך תקווה גלויה לקבל טובות הנאה פוליטיות מביטן ומעד המדינה, כך על פי החשד.

בנוסף, על פי החשד עוזיאל ששימש כקבלן מסגרת של החברה הכלכלית הציע שוחד לניצן פלג, ששימש כמנכ"ל החברה בשנת 2015.

כמו כן, עוזיאל חשוד כי הציע שוחד גם לסמנכ"ל החברה הכלכלית, בשלהי שנת 2017, על רקע רצונו של עוזיאל לקנות מהעירייה, באמצעות החברה הכלכלית, את עודפי האדמה שנצברו בשטח של מתחם האלף במחיר נמוך מהאומדן של החברה הכלכלית וללא מכרז.

עוד עולה מכתב החשדות כי ההכנסות מביצוע העבודות במכרזים, אשר עמדו על כ־94 מיליון שקל, הולבנו על ידי עוזיאל והקבלן הנוסף באמצעות הצגתה בכזב של החברה בבעלות עוזיאל כקבלנית משנה, ויצירת כסות לגיטימית להעברות הכספים בין החברות.

בנוסף, על פי כתב החשדות, עוזיאל והקבלן הנוסף חברו יחד על מנת שעוזיאל ייגש למכרזים לביצוע עבודות תשתית במתחם האלף, על אף שהחברה הקבלנית שבבעלותו אינה עומדת בתנאי הסף שנקבעו למכרזים אלה. החברה הקבלנית שבבעלותו של הקבלן הנוסף עמדה בכל תנאי הסף, לכן השניים סיכמו כי החברה שבבעלות הקבלן הנוסף תעניק כסות לחברה שבבעלות עוזיאל בהליכי המכרז, כאשר מי שהייתה המציעה האמיתית בשני המכרזים, ומי שנשאה בסיכונים הכלכליים הכרוכים בהגשת הצעה למכרז ובביצוע העבודות היא חברתו של עוזיאל. על פי החשד השניים הסתירו מחברי ועדת המכרזים את ההסכמות האמורות, לרבות בשימוע שנערך לחברה שבבעלותו של הקבלן הנוסף, ובכך זכו במרמה במכרזים.

הדמיה של מתחם האלף בראשון־לציון

על פי כתב החשדות, ההכנסות מביצוע העבודות במכרזים, שהסתכמו בכ־94 מיליון שקל, הולבנו על ידי עוזיאל והקבלן הנוסף באמצעות הצגתה בכזב של החברה בבעלות עוזיאל כקבלנית משנה, ויצירת כסות לגיטימית להעברות הכספים בין החברות.

בנוסף, על פי כתב החשדות, עוזיאל הציע שוחד לפלג ב־2015, עת שימש עוזיאל קבלן מסגרת של החברה הכלכלית. כמו כן, עוזיאל חשוד כי הציע שוחד גם לסמנכ"ל החברה הכלכלית, בשלהי 2017, וזאת על רקע רצונו של עוזיאל לקנות מהעירייה, באמצעות החברה הכלכלית, את עודפי האדמה שנצברו בשטח של מתחם ה־1000, במחיר נמוך מהאומדן של החברה הכלכלית וללא מכרז.

החקירה בוצעה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 של משטרת ישראל בשיתוף עם רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון.