rlz.life

בקשה לתביעה ייצוגית: בבית העלמין בראשון־לציון גבו מיליוני שקלים שלא כחוק

על פי הבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד, נטען כי על אף שהיו חלקות קבר פנויות ב"גני אסתר", הן נמכרו שלא כחוק בעשרות אלפי שקלים לאחת.

פורסם לפני שלוש וחצי שנים, יום חמישי, 6 יוני 2019

בקשה לתביעה ייצוגית נגד חברה קדישא בראשון־לציון, בטענה כי למרות שהיו חלקות קבר פנויות בבית העלמין "גני אסתר", הן נמכרו במחירים מופקעים ושלא כחוק.

בשבוע שעבר הוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד בקשה לתביעה ייצוגית נגד חברה קדישא בראשון־לציון, האחראית על בית העלמין "גני אסתר". על הבקשה חתומים חמישה נציגי משפחות נפטרים, הטוענים כי נאלצו לרכוש חלקות קבר במחירים מופקעים ובאופן לא חוקי.

על פי הבקשה שהוגשה לבית המשפט, חברה קדישא ראשון־לציון גבתה במשך שנים מתושבי העיר עשרות מיליוני שקלים, על בסיס אישור שקיבלה במרמה, לפיו בית העלמין "סגור". המשמעות: בהיעדר מקומות קבורה פנויים ניתן לגבות מחירים גבוהים עבור חלקות קבר.

בבקשה, שהוגשה על ידי משרד עורכי הדין ליבליך-מוזר, נטען כי חברה קדישא דיווחה למוסד לביטוח לאומי, לפני כ־18 שנה, על כך שבבית העלמין נותר רק אחוז אחד מהשטחים הפנויים. לכן, רשאית החברה לגבות סכום של כ־30 אלף שקל עבור חלקת קבר.

זאת, על אף שבפועל, כך על פי הבקשה, היו בבית העלמין באותה העת לפחות פי 10 יותר קברים פנויים, שנמכרו במחירים מופקעים, למרות שהיו אמורות להימכר במחירים נמוכים באופן משמעותי.עוד נטען כי בנוסף קיבלה חברת קדישא אישור לאלפי קברים המוגדרים כחריגים, בחלקה סמוכה לבית העלמין, שהוגדרו גם הם ככאלה שנמצאים בשטח הסגור ונמכרו במחיר של יותר מ־25 אלף שקל לכל חלקה.

אוסי מטודי, שהצטרפה לבקשה, מתארת כי לפני שבע שנים, לאחר שאביה הלך לעולמו היא פנתה לחברה קדישא בבקשה לקנות שתי חלקות קבר, האחת לאביה והשנייה לאמה שעדיין הייתה בחיים.

לטענת מטודי היא נדרשה לשלם 36 אלף שקל, והוסבר לה כי מדובר "בבית עלמין סגור". זאת כאשר מחירה של חלקת קבר אחת אמור היה לעמוד של כ־12 אלף שקל.

מקרה נוסף המתואר הוא של יהודית אלקלעי, שאמה מרגלית, תושבת ראשון־לציון נפטרה לפני כשנה. לטענת אלקלעי כאשר ביררה את העלויות עבור חלקת קבר, נמסר לה כי הקבורה בקומות היא ללא תשלום ואילו המחיר עבור חלקת קבר באדמה עומד כל 30 אלף שקל. לטענתה, בלית ברירה, נאלצה לשלם את הסכום המופקע.

מהחברה קדישא נמסר בתגובה כי "קיבלנו את כתב התביעה ואנו נגיב בפורומים המתאימים".