rlz.life

ראשון־לציון במקום הרביעי בישראל במדד ההכנסות: יותר מ־890 מיליון שקלים ממסי ארנונה

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לשנת 2018 יש עודף של יותר מ־3 מיליון שקלים בקופת העירייה.

פורסם לפני שנתיים וחצי, יום שלישי, 11 פברואר 2020

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את קובץ הרשויות המקומיות של שנת 2018. על פי הפרסום, עיריית ראשון־לציון נמצאת במקום הרביעי בארץ ברמת ההכנסות.

על פי הנתונים אשר מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במהלך שנת 2018 הכניסה עיריית ראשון־לציון 2.28 מיליארד שקלים לקופתה, זאת כאשר יותר מ־897 מיליון שקלים מהם היו באמצעות מסי הארנונה. ראשון־לציון ממוקמת במקום הרביעי מיד לאחר חיפה, תל־אביב וירושלים אשר נמדדת כשיאנית ההכנסות לאותה השנה.

עיריית תל־אביב ניצבת במקום השני עם 6.8 מיליארד שקלים הכנסות ואילו ירושלים נמצאת במקום הראשון כשיאנית ההכנסות לשנת 2018 עם 7.8 מיליארד שקלים. עיריית חולון נמצאת הרבה מאחור, במקום העשירי בלבד עם 1.5 מיליארד שקלים שהכניסה לקופתה באותה השנה.

בנוסף, ראשון־לציון רשמה עודף בתקציב של 3.11 מיליון שקלים. זאת כאשר תל־אביב רשמת 9.5 מיליון שקלים של עודף. עיריית חולון ממוקמת בנתון זה במקום השני עם 23.3 מיליון שקלים של עודף בתקציב ובת־ים רושמת גירעון בתקציב של שנת 2018 של 4.8 מיליון שקלים.