rlz.life

סגן ראש העירייה מקדם יוזמה: הסעת קשישים ומוגבלים ברחבי בתי העלמין

הרב אריה כהן רוצה לדאוג להסיע את מי שמתקשים לצעוד דקות ארוכות: "פנו אליי אנשים רבים, בהם קשישים ונכים, שסיפרו על המצוקה שלהם".

פורסם לפני שלוש שנים, יום חמישי, 9 ינואר 2020

יוזמה חדשה לסגן ראש עיריית ראשון־לציון, הרב אריה כהן מש"ס: קלנועיות יסיעו את הקשישים ואת בעלי המוגבלויות בביקורם בבתי העלמין בראשון־לציון. בימים אלה מנסה הרב כהן לקדם את היוזמה, ובינתיים ביקש להיפגש עם הנהלת חברה קדישא בנושא.

בראשון־לציון ישנם שני בתי קברות, בגני אסתר ובשיכון המזרח. בבתי הקברות אין גישה לשבילים בין הקברים, וקשישים ובעלי מוגבלויות רבים מתקשים לבקר בקברי יקיריהם.

"פנו אליי אנשים רבים, בהם קשישים ונכים, שסיפרו על המצוקה שלהם ומכאן הגעתי לרעיון שאני מאמין שיכול לסייע לאוכלוסייה זו", אומר הרב כהן, "אני מאמין שאם תהיה קלנועית אחת כפיילוט, שתסתובב בבית העלמין ותסיע אנשים מהכניסה לבית העלמין ולקבר, זה בהחלט יעזור לאנשים שאין בכוחם לצעוד דקות ארוכות. לפני שבוע פנה אליי חבר יקר, שבכה על כך שאמו לא יכולה להגיע לקבר של אביו כי הוא קבור בתוך בית העלמין, רחוק משער הכניסה".

כאמור, כדי לקדם את היוזמה, מתכוון כהן להיפגש עם הנהלת חברה קדישא. "בשלב ההתחלתי אפשר לרכוש קלנועית אחת ולראות האם זה פרקטי", הוא אומר, "אני מאמין שבעזרת השם נצליח לעזור לציבור להגיע לבית העלמין ולבקר את יקיריהם בכבוד. בעיניי אם זה יצליח בראשון־לציון זו תהיה גאווה לעיר, ואין לי ספק שגם בערים אחרות יאמצו את הרעיון".