rlz.life

משדרגים את מוקדי איסוף הפסולת האלקטרונית

עיריית ראשון־לציון בשיתוף עם תאגיד מ.א.י החלה בשבוע האחרון בפרויקט שדרוג מכלי האיסוף לפסולת אלקטרונית הפזורים ברחבי העיר והצבת 6 מכלי איסוף חדשים.

פורסם לפני שלוש שנים, יום שני, 16 דצמבר 2019

השדרוג מתבצע במקביל לאיסוף הפסולת האלקטרונית משפת המדרכות בימי פינוי הגזם והגרוטאות, מהלך אשר בזכותו נאספו בחודשים האחרונים 750 טון! של פסולת אלקטרונית, כאשר הממוצע השנתי עמד עד כה על כ־40 טון.

עיריית ראשון־לציון בשיתוף עם תאגיד מ.א.י החלה השבוע בפרויקט לשדרוג 29 מיכלי האיסוף לפסולת אלקטרונית הפזורים ברחבי העיר. בנוסף תציב העירייה בימים הקרובים 6 מכלי איסוף פסולת אלקטרונית נוספים.

מהלך זה מתווסף לפרויקט איסוף הפסולת האלקטרונית ממדרכות הבתים בימי איסוף הגזם והגרוטאות שהחל לפני מספר חודשים. מהלך זה, שהחל כפיילוט, זכה להצלחה רבה והוביל לשינוי דרמטי בכמות הפסולת האלקטרונית שמוחזרה.

בעוד הממוצע השנתי עומד על כ־40 טון של פסולת אלקטרונית, מאז שהחל האיסוף מפתח הבתים בימי פינוי הגזם והגרוטאות נאסף מספר עצום של כ־750 טון של פסולת אלקטרונית. מכלי האיסוף החדשים ימוקמו בשכונות רקפות, כלניות, נחלת החדשה , רמז, כצנלסון ובמרכז העיר.

ראש העירייה, רז קינסטליך:" בתחילת מהלך איסוף הפסולת האלקטרונית בימי איסוף הגזם והגרוטאות הצבנו לעצמנו יעד של כ־700 טון בשנה. אני שמח שלא רק הגענו אל היעד, אלא גם עקפנו אותו! נמשיך ונקדם שירותים נוספים שמטרתם להיטיב עם הסביבה. אנו בדרך הנכונה להפוך את ראשון־לציון לעיר הירוקה ביותר בישראל."

חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק איכות הסביבה, קרן דנה: "אין סיבה שמרכזי המחזור לא יהיו נגישים ומזמינים. התחלנו בשדרוג 29 מכלים לפסולת אלקטרונית והוספנו 6 מכלים חדשים. בנוסף בימי הפינוי של הגזם והגרוטאות ישנה משאית ייעודית שאוספת פסולת אלקטרונית למחזור."

"בקרוב נתחיל בפיילוט לשדרוג מתקנים נוספים. המטרה של כולנו משותפת והיא מקסימום מיחזור ומינימום פסולת. יחד נשמור על הסביבה. תודה לראש העירייה, רז קינסטליך, על התמיכה בפרויקט, לתאגיד מ.א.י על שיתוף הפעולה ולאגף התברואה באיכות הסביבה על הפעילות החשובה."