rlz.life

האם בעקבות היוזמה של ראש העירייה תשלמו פחות על המים?

ראש עיריית ראשון־לציון, רז קינסטליך, פנה לשר האוצר והשר למשאבי מים בבקשה להגדיל את הקצאת כמות המים בתעריף נמוך למשקי הבית בעקבות משבר הקורונה.

פורסם לפני שנתיים וחצי, יום ראשון, 9 אוגוסט 2020

ראש עיריית ראשון־לציון, רז קינסטליך, פנה לשר האוצר והשר למשאבי מים בבקשה להגדיל את הקצאת כמות המים בתעריף נמוך למשקי הבית בעקבות משבר הקורונה.

קינסטליך הסביר כי בעקבות הסגר והגבלת התנועה בחודשים האחרונים, גדלה באופן משמעותי צריכת המים הביתית באופן משמעותי. "במצב בו צריכת המים הולכת וגדלה, ואילו מצבם הכלכלי של רבים מורע, חובה על רשויות המדינה לסייע", ציין קינסטליך בפנייתו לשר האוצר, ישראל כ"ץ והשר למשאבי מים והשכלה גבוהה, זאב אלקין.

כל תושב במדינת ישראל משלם על צריכה של 3.5 קוב מים בחודש תעריף של 7.385 שקלים לקוב, כאשר על כל צריכה מעבר לזה התעריף גדל ל־13.461 שקל לקוב. הכמות המוכרת לתעריף נמוך אמורה להספיק לכל בית אב בישראל, אולם בעקבות משבר הקורונה, השהות הממושכת בבית הביאה לשימוש מוגבר במים. המשמעות: תושבים רבים קיבלו חשבונות מים מנופחים שעיקרם תשלום כמעט כפול על הכמות החורגת.

קינסטליך ביקש להגדיל רטרואקטיבית את הקצאת כמות המים בתעריף נמוך למשקי הבית. "תאגידי המים והביוב נאלצים לגבות תשלום בהתאם לתעריפים המוכתבים על ידי רשות המים" כתב קינסטליך, והוסיף: "בתקופה קשה זו צריכת המים הביתית הולכת וגדלה, ואילו מצבם הכלכלי של רבים מורע, חובה על רשויות המדינה לסייע לאזרחיה. לפיכך, אני פונה אליך בבקשה דחופה לבצע שינוי מידי בזכאות של כל צרכן במסגרת הכמות המוכרת, כך שהכמות המוכרת לנפש לחודש תוגדל רטרואקטיבית מחודש מרץ 2020. מים הינם המוצר הבסיסי החיוני ביותר לאדם, חובה עלינו בעת משבר לסייע ולהקל ככל שניתן על התושבים ולאפשר להם להתקיים בכבוד".