rlz.life

לראשונה: רב קהילה לבני העדה האתיופית בראשון־לציון

מיישמים את החלטת הממשלה: הרב משה קפיאלאו בוגלה נבחר לרב הקהילה של עדת יוצאי אתיופיה בראשון־לציון: "רואה עצמי כרב של כלל הציבור ועוסק במענה הלכתי לכלל הציבור".

פורסם לפני שלוש שנים, יום שישי, 4 אוקטובר 2019

הרב משה קפיאלאו בוגלה

יום חג לבני העדה האתיופית בראשון־לציון. הרב משה קפיאלאו בוגלה נבחר לרב הקהילה. בראשון־לציון מתגוררים כ־9000 נפשות מבני העדה האתיופית ולהם מספר מרכזים קהילתיים ובתי כנסת. הרב בוגלה יספק מענה רוחני לבני העדה.

כזכור בשנת 2018 החליטה הממשלה להסדיר את שירותי הדת לעדה האתיופית וכחלק מאותה החלטה הוחלט להקצות תקנים לרבנים וקייסים מבני העדה שישולבו בתוך המועצות הדתיות ויספקו שירות לא רק לבני העדה. המינוי של הרב בוגלה הוא המינוי הראשון של רב במסגרת החלטת הממשלה.

הרב בוגלה (35) הוסמך לרבנות על ידי הרבנות הראשית לישראל, והוא בוגר הישיבה התיכונית 'קריית חינוך' בבית שמש, וישיבת ההסדר 'אורות יעקב' ברחובות. בצה"ל שירת כלוחם בצנחנים. והוא עלה לישראל מאתיופיה בשנת 1999.

רבנים נוספים בני הקהילה האתיופית התמודדו על משרת רב הקהילה בראשון־לציון. אולם הרב בוגלה שפועל בעיר בשבע השנים האחרונות גבר עליהם. "אני מודה לבורא עולם על הבחירה ומקווה שיתקדש שם שמים על ידי. בטוחני שרבני העיר יסייעו לי בעבודת הקודש" אמר הרב בוגלה לאחר בחירתו.

בראשון־לציון פועלים שלושה בתי כנסת לבני העדה האתיופית. "בבית הכנסת בו אני מכהן כרב מתפללים למעלה מארבעה מאות איש. וחלק מהמתפללים אינם מבני הקהילה. אני רואה עצמי כרב של כלל הציבור ועוסק במענה הלכתי לכלל הציבור". אומר הרב בוגלה. "תפקיד הרב בקהילה האתיופית הוא לא מסתכם רק במתן מענה הלכתי. אלא אני משמש ככתובת לפתרון בעיות שבין הרשויות לבין בני העדה בעזרה וסיוע בשלום בית בקהילה והכוונה בנושא חינוך הילדים".

הרב ראובן וובשת, הרב הראשי לעדה האתיופית, ברך על בחירת הרב בוגלה ואמר: "זה המינוי הראשון אך אנחנו פועלים ליישם את החלטת הממשלה למינוי רבנים וקייסים כפי שהוחלט. אני שמח לבשר שבימים אלו כבר נפתחו מכרזים בערים נוספות. המינוי של הרב בוגלה הוא בשורה לתושבי העיר ראשון־לציון הרב משלב בתוכו ידענות בתורה ונועם הליכות בטוחני שהוא יקדש שם שמים ברבים".

השר לשירותי דת הרב יצחק וקנין איחל לרב: "שתזכה לקדש שם שמים. יש לך משימה גדולה, והיא לקרב את בני הקהילה למסורת ישראל ולהנגיש עבורם את שירותי הדת. בטוחני שאתה תצליח במשימה".