rlz.life

לקראת סוכות: העירייה תחלק ענפי סכך בחינם

משרד החקלאות אסר על גזימת עצי דקל בגלל חרדונית הדקל שמפרקת את העץ. בניסיון למצוא פתרון עיריית ראשון־לציון תייבא כשלוש אלף כפות וענפים מהבקעה.

פורסם לפני שלוש שנים, יום ראשון, 6 אוקטובר 2019

בשורה לתושבי העיר לקראת חג סוכות: העירייה תחלק ענפי סכך בחינם. חלוקת ענפי הסכך תתבצע ביום חמישי, 10 באוקטובר 2019, החל מהשעה 16:00 במתנ"ס שיכון המזרח רחוב שדרות יעקב, חניון היכל הספורט גן נחום רחוב תמר אבן וחניון המכללה למנהל ברחוב ויזל אלי.

הרשויות בישראל נמנעו מלגזום את עצי הדקל עבור סכך הסוכה בשל חדקונית הדקל שפוגעת בעצים בשלוש השנים האחרונות. עיריית ראשון־לציון תייבא כשלושת אלפים כפות תמר בהובלה מיוחדת מבקעת הירדן. ראש העירייה, רז קינסטליך, אמר כי "כחלק מאווירת החג לפני סוכות, ישנה פעילות קהילתית שאני זוכר מילדות: איסוף ענפי סכך לסוכות. השנה, עשינו מאמצים רבים כדי לאתר מהיכן ניתן להוביל ענפים לראשון־לציון ואני שמח שהצלחנו. אני מאחל לתושבי העיר חג סוכות שמח וגמר חתימה טובה".

מחזיקת תיק איכות הסביבה, חברת מועצת העיר קרן דנה, אמרה כי "נהוג להתחיל את בניית הסוכה כבר במוצאי יום כיפור ובכך להתחיל בקיום מצווה ראשונה מיד לאחר יום כיפור. חלוקת סכך לתושב בשלושה מוקדים ברחבי העיר תתבצע יום אחרי כיפור. התושבים מוזמנים להגיע לנקודות החלוקה ולקבל סכך לסוכה".

חרק חדקונית הדקל שהגיע מהמזרח, פשט על עצי הדקל והתמר ברחבי המדינה והוביל להמתת אינספור עצים, בין היתר גם את שדרת הדקלים המיתולוגית של ראשון־לציון. לפני כשלוש שנים אסר משרד החקלאות לגזום את עצי הדקל והתמר, החשש הוא שגיזום עלול להקל על החרק לחדור לליבו של העץ ולהמית אותו.

את החלוקה יוביל מינהל איכות הסביבה והיא תתקיים, כאמור, ביום חמישי (10/10/2019) החל מהשעה 16:00 בשלושה מוקדים בעיר: