rlz.life

מתחם אטרקציות חדש על פני 35 דונם מתוכנן בחי כיף ראשון־לציון

על פי המכרז המפעיל יקבל אופציה להפעלת מזנון / בית קפה למבקרים.

פורסם לפני שנתיים וחצי, יום שני, 10 אוגוסט 2020

החברה העירונית בראשון־לציון מתכננת להקים מתחם אטרקציות לרווחת התושבים במתחם החי כיף, במערב העיר. בימים אלו יצאה החברה במכרז להפעלת המתחם בשטח של 35 דונם בו יוכלו הזוכים להפעיל במתחם אטרקציה אחת או יותר להנאת המבקרים במקום. בנוסף הזוכה יוכל לקבל אישור להפעלת מזנון/ בית קפה בו יוכלו המבקרים לרכוש שתייה ומזון. הזוכה במכרז יפעל את המקום למשך 5 שנים במסגרתו מכירת הכרטיסים לחי כיף יאפשרו כניסה אל המתחם ושימוש בו.