rlz.life

מערכת החינוך העירונית בראשון־לציון תעמוד השנה בסימן שמירה על הסביבה

עשרות בתי ספר ומאות גנים ילדים יקיימו במהלך השנה פעילויות שונות במסגרות החינוך להעברת מסרים ירוקים. הפעילות מתקיימת באמצעות אגף קיימות והסביבה, מתוך מטרה להעלאת המודעות והחשיבות בשמירה על עצים ועל שימוש בחומרים ממוחזרים.

פורסם לפני שלוש שנים, יום שלישי, 24 ספטמבר 2019

עיריית ראשון־לציון תצבע את שנת הלימודים תש"פ בירוק ותקיים, באמצעות אגף קיימות וסביבה, מגוון רחב של פעילויות חינוכיות במוסדות החינוך בעיר לעידוד שמירה על הסביבה וקיימות. מיד לאחר החגים, יתקיימו בעשרות בתי ספר ובמאות גנים ברחבי העיר סדנאות חינוכיות וחווייתיות שישימו דגש על החשיבות בשמירה על עצים ועל שימוש בחומרים ממוחזרים.

ביותר מ־200 גני ילדים בעיר תתקיים סדנה שתחשוף את הקטנטנים לחשיבות השמירה על עצים ויערות. לגנים יחולקו ערכות משחק לצורך העברת הסדנה והיא תכלול הסבר על סוגי העצים הארצישראליים, לימוד על חשיבות העצים בחיינו, בנייה משותפת של מיצג דמוי עץ ועוד. בהמשך מתוכננות בגני הילדים בראשון־לציון סדנאות יצירה בחומרים מן הטבע.

בעשרות בתי ספר בעיר יתקיימו סדנאות חווייתיות שיתמקדו במחזור, ובהן ישתמשו התלמידים בשלל חומרים ברי מחזור באמצעות הם ייבנו אדניות, ספריות, ספסלים ושולחנות.

הסדנאות והפעילויות הירוקות בגנים ובבתי הספר מתווספות לתוכנית של עיריית ראשון־לציון לעידוד חינוך סביבתי במסגרת פרויקט ייחודי לפיתוח הקיימות, אותו מוביל אגף קיימות וסביבה בעירייה. בפרויקט שותפים מינהל החינוך, משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה ומטרת העל של הפרויקט , לצד קיום פעילויות חינוכיות סביבתיות, היא הסמכת מוסדות החינוך בעיר למוסדות ירוקים.

עד כה, כ־80 גני ילדים, 40 בתי ספר יסודיים, שני תיכונים ושתי חטיבות ביניים הצטרפו לפרויקט ונחשבים "מוסדות חינוכיים ירוקים". השנה הצטרפו 10 בתי ספר יסודיים ל־30 בתי הספר היסודיים שכבר משתתפים בתוכנית, ושניים מהם הוסמכו לא מכבר למוסד "ירוק מתמיד". מבין בתי הספר התיכונים שלוקחים חלק בתוכנית הוסמך עד כה תיכון מקיף ח' (קריית החינוך ע"ש בר לב), וחטיבות הביניים טביב ומיכה רייסר. עיריית ראשון־לציון מזמינה בתי ספר וגנים להגיש מועמדותם לקבלת ההסמכה למוסד חינוכי ירוק. לצורך כך על המוסד החינוכי להביע נכונותו להצטרף לתהליך באמצעות האגף לקיימות וסביבה.

ראש העירייה, רז קינסטליך: "השינוי מגיע מכל אחד מאיתנו ובמיוחד מהדור הצעיר. אנחנו נותנים להם את הידע והכלים והם מפיצים את זה בסביבה הקרובה אליהם. ישר כוח לכל מי שלוקח חלק בפעילויות".

חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק איכות הסביבה בעירייה, קרן דנה: "מחקרים שהתפרסמו לאחרונה הוכיחו שפעילות סביבתית תורמת לשיפור האקלים בבתי הספר ובגנים, מפחיתה את האלימות ויוצרת סביבה נעימה ומטפחת המשפיעה על התלמידים בפרט ועל הקהילה בכלל. אני רואה בתלמידנו שגרירים להעברת המסרים הסביבתיים לתא המשפחתי ולסביבה. יחד, נעביר את מסר חשיבות השמירה על הסביבה לטובת כולנו ולטובת הדורות הבאים. אני מזמינה את כלל מוסדות החינוך לקחת חלק בפרויקט חשוב זה, ומאחלת לתלמידי מערכת החינוך בעיר שנת לימודים פורייה, ירוקה ובריאה".