rlz.life

משבחים את פעילותה של עיריית ראשון־לציון להנגשת חופי הים

סגן השר, הרב יואב בן צור, נפגש עם ראש העירייה, רז קינסטליך וסגנו אריה כהן ושיבח את פעילות העירייה להנגשת חופי הים ובהם החוף הנפרד. בפני סגן השר הוצגו התוכניות לפיתוח רצועת החוף שרובו מוחזק על ידי צה"ל. הבטיח לסייע למציאת פתרון לסוגיה.

פורסם לפני שנתיים וחצי, יום שלישי, 21 יולי 2020

סגן שר הפנים והממונה על החופים, הרב יואב בן צור, נפגש היום עם ראש העירייה, רז קינסטליך וסגנו, אריה כהן, בחוף הים בראשון־לציון ושיבח את פעילות העירייה להנגשת כל חופי העיר ובהם החוף הנפרד. כזכור, בחוף הנכים ובחוף הנפרד נסלל שביל גישה עבור נכים עד לקו החוף הרטוב. כמו כן נוספו כעשרים מקומות חנייה השמורים לנכים.

ראש העירייה רז קינסטליך, אמר: "הים צריך להיות נגיש לכולם, זו המחויבות המוסרית שלנו לאפשר תנאים בסיסיים לשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה. עיריית ראשון־לציון שמה למטרה מתן איכות חיים לכלל התושבים המבוסס על עקרונות של ערכים חברתיים וביניהם צדק ושוויון חברתי".

במהלך הסיור, מנהל אגף חופים ואגמים, אלי שוורצברג, הציג בפני סגן השר את התכניות לפיתוח רצועת החוף והאתגר שעומד בפני העירייה כאשר רובו של החוף מוחזק על ידי צה"ל. סגן השר הבטיח לקיים פגישה בנושא עם השר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון, מיכאל ביטון, כדי למצוא פתרון לסוגיה. בהמשך נפגש סגן השר וראש העירייה עם בעלי עסקים בחוף, הם קיבלו סקירה נרחבת על הפעילות העסקית וסכמו על גיבוש מתווה פעולה לסיוע למסעדות ובעלי המתחמים באזור. ראש העירייה הודה לסגן השר על ההירתמות ועל הסיוע והם סכמו להמשיך ולשתף פעולה בעתיד.