rlz.life

עיריית ראשון־לציון הציבה בלובי העירייה עמדת רישיומט

לאור סגירת הסניף בחודש ספטמבר האחרון הודיעו ראש העירייה ומנכ"ל העירייה החדש, דודי גיל, כי הם לא מוכנים להשלים עם המציאות שבה לא יינתנו שירותים לתושבי העירייה וביקשו להציב עמדה בלובי הבניין.

פורסם לפני שלוש שנים, יום רביעי, 20 נובמבר 2019

בחודש ספטמבר האחרון התבשרו תושבי ראשון־לציון על החלטת משרד התחבורה לסגור את סניף משרד הרישוי הנמצא ברחוב הרצל. לאור סגירת הסניף ראש העירייה, רז קינסטליך ומנכ"ל העירייה החדש, דודי גיל, הודיעו כי הם לא מוכנים להשלים עם המציאות שבה לא יינתנו שירותים לתושבי העירייה וביקשו להציב עמדה בלובי הבניין.

בעמדת הרישיומט התושבים יוכלו לקבל מגוון שירותים דיגיטליים: