rlz.life

ראש העירייה, רז קינסטליך: "לא מסתפקים במקום הראשון"

עיריית ראשון־לציון, שדורגה השבוע על ידי הלמ"ס במקום הראשון בניקיון בקרב הערים הגדולות בישראל, פרסמה קול קורא בתחום הניקוי, חידוש וקרצוף רחובות. העירייה מבקשת לקבל הצעות לפתרונות ניקוי שיובילו להסרה מרבית של לכלוך גס.

פורסם לפני שלוש שנים, יום שני, 26 אוגוסט 2019

למרות הדירוג המחמיא של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהציב את ראשון־לציון במקום הראשון בניקיון, בעירייה מבקשים להשתפר ויוצאים בקול קורא למתן שרות לקרצוף וחידוש של רחובות העיר. בעירייה מבקשים לקבל הצעות לפתרונות ניקוי שיובילו להסרה מרבית של לכלוך גס, כמו הסרת כתמי שמן ושומן, צואה, שאריות פסולת, גרפיטי, מודעות, דבקים ועוד. "כמובן שזה מחמיא לנו שאנחנו מקום ראשון בניקיון מבין הערים הגדולות" אמר ראש העירייה, רז קינסטליך, ומיד הוסיף: "אבל אנחנו לא מסתפקים בזה, אני לא מרוצה ממצב הניקיון ויש עוד לאן לשאוף ולהשתפר. חשוב לי לציין שאנחנו מקבלים בברכה כל פנייה למוקד העירוני על לכלוך ופסולת, מבחינתי זו אזרחות טובה שמעידה על אכפתיות לסביבה שבה אנחנו גרים. אנו פועלים גם לשפר את זמן התגובה שלנו ובד בבד יוזמים הסברה בקרב התושבים על ימי הוצאת הפסולת ושמירה על הניקיון. במידת הצורך אנחנו עושים שימוש גם בכלי האכיפה".

קול הקורא שפרסמה העירייה מבקש לקבל מידע לאמצעים, שיטות, מכונות ופתרונות לצורך ניקיון, קרצוף וחידוש של רחובות העיר, לרבות כבישים, מדרכות, איי תנועה, מפרצי חניה, מעברים, חניונים ציבוריים וכל משטחי הריצוף מכל מין וסוג שהוא המצויים בשטחים ציבוריים, לרבות מתקנים ציבוריים המותקנים ברחובות כמו עמודי תאורה, רמזורים, ספסלים, שלטים, גדרות, קירות וכו'.

מחזיקת תיק איכות הסביבה, חברת המועצה קרן דנה, הוסיפה: "פרסמנו פנייה לקבלנים לקבלת הצעות ומידע למתן שרות לקרצוף וחידוש של רחובות העיר על מנת לאפשר לתושבי העיר לחיות בסביבה נקייה ונעימה. מטרת השרות החדש הינו להעניק מענה מקיף לנושא הניקיון. אני מאמינה שבכך נגיע לתוצאות הרצויות ונבטיח לתושבים עיר נקייה. אני מודה לראש העירייה, רז קינסטליך על שיתוף הפעולה והתמיכה".

סקר שביעות רצון התושבים מניקיון באזור המגורים פורסם בסקר החברתי 2018 ומציב את ראשון־לציון במקום הראשון בקרב שמונה הערים הגדולות עם 64.5%. כמו כן מרוצים תושבי העיר מכמות השטחים הירוקים באזור מגוריהם (72.4%), מאיסוף האשפה (80.5%) ומהדירה באופן כללי (89.6%). בכל ארבעת הקטגוריות הללו, ראשון־לציון מדורגת במקום הראשון מבין שמונה הערים הגדולות בישראל.

בקטגוריות אזור המגורים, היחסים עם השכנים, זיהום האוויר ותחושת הביטחון בשעות החשיכה באזור המגורים, ראשון־לציון מדורגת במקום השני מקרב הערים הגדולות. בקטגוריית מצב הכבישים והמדרכות, תושבי העיר הציבו את ראשון־לציון במקום השלישי, כאמור, מתוך שמונה הערים הגדולות. בשתי קטגוריות מתוך 11, הנתונים אינם מחמיאים לעיר.