rlz.life

תידחה התוכנית "מהיר לעיר" לצמצום נתיבים

בפגישה שנערכה אתמול בין ועדי השכונות בעיר לראש העירייה רז קינסטליך ובכירים נוספים הוחלט כי פרויקט הנתיב הציבורי יצא לפועל רק לאחר שתוצג תוכנית לעיר כולה

פורסם לפני שלוש שנים, יום שני, 19 אוגוסט 2019

אתמול נערך במרכז כרמים כנס של ועדי שכונות קרית הלאום, קרית ראשון, נאות אשלים, קרית גנים וכרמים, יחד עם חברת נתיבי איילון. בהמשך נפגשו נציגי השכונות עם ראש עיריית ראשון־לציון רז קינסליך ובכירים נוספים בעיריה, כאשר על הפרק נידונה התוכנית להפקיע את אחד משני הנתיבים בשכונת "קריית ראשון" לטובת תחבורה ציבורית.

במקור הייתה התוכנית אמורה להתחיל עם פתיחת שנת הלימודים, ב־3 בספטמבר, כאשר הנתיב תוכנן לצאת מהתחנה המרכזית החדשה של ראשון־לציון לכיוון רחוב ההסתדרות. לטענת תושבי השכונות התוכנית אושרה בקדנציה האחרונה של דב צור, במחטף וללא ידיעת התושבים.

אתמול, לאחר הדיון עם חברת נתיבי איילון, נפגשו ועדי השכונות גם עם ראש העירייה, רז קינסטליך, סגניתו ליאל אבן זהר, ומחזיק תיק התחבורה והמשנה לראש העיר, איציק אבשלומוב. במהלך הפגישה הוחלט כי התוכנית לא תצא לפועל ב־3 בספטמבר, עפ"י התכנון המקורי, אלא להמתין ולקבל את אישור התקציב לנתיב התחבורה הציבורי ולראות תוכנית כוללת של כל העיר ‑ ולא רק מקטע אחד בשכונת קרית ראשון.

"אנחנו בעד תחבורה ציבורית" אומר חבר המועצה איציק אבשלומוב, שנכח בפגישה, אבל אנחנו רוצים לו"ז מסודר של התקדמות העבודות והתחייבות כספית שהכל יתבצע ולא יתקעו דברים באמצע, אנחנו רוצים תחבורה ציבורית ורוצים להיות מודל לכל הארץ אבל מצד שני איננו רוצים שדברים יתקעו בגלל חוסר תקציב ואז התושבים יהפכו להיות בני ערובה, אנחנו בהחלט רוצים להתקדם אבל קודם לקבל את כל ההתחייבויות".

יו"ר ועד שכונת הלאום קובי אלמושנינו, שהיה בפגישה, סיפר: "היינו כל וועדי השכונות, אנשים דיברו מהלב והסבירו כי התוכנית תפגע אנושות באיכות חייהם, הנתיב הציבורי יגרום לעומס תנועה אדיר מהשכונה. נתיב התחבורה הציבורית אמור לצאת מתחנה מרכזית החדשה לכיוון רחוב ההסתדרות ומשם לעבר רחוב התקומה ולגשר ראשון והנתיב הזה יקשה מאוד על היציאה מהשכונות", הסביר אלמושנינו. הוא הדגיש כי "חברת נתיבי איילון לא הודיעה מראש על התוכנית, כפי שמקובל לפני שיוצאים לפרויקט בסדר גודל שכזה. לא נתנו לנו זמן להתנגד ולהתארגן. בפגישה הבהרנו את עמדתנו, הסברנו כי לא ראינו במיזם הזה משהו שיכול לתת לנו מענה לצרכים שלנו. להיפך, התוכנית הייתה אמורה לצאת לפועל דווקא בתחילת פתיחת שנת הלימודים ולהכביד עלינו משמעותית".

בסיום דבריו אמר יו"ר ועד שכונת הלאום כי "זה לא מובן מאליו שראש העיר בא לקראתנו ושמע אותנו". הוא סיפר כי "בסופו של דבר סוכם כי חברת נתיבי איילון תידרש להראות לראש העיר תוכנית כוללת של כל העיר ולא רק מקטעים בודדים וכמו כן התוכנית תצא לפועל רק לאחר שיאושר מראש התקציב עבור כל הפרויקט כולו".