rlz.life

הגרלת "מחיר למשתכן" של 729 דירות בראשון־לציון

ההגרלה כוללת מעל ל־3,000 יחידות דיור ב־13 יישובים ברחבי הארץ, וביניהם ראשון־לציון. ההרשמה תסתיים ב־24/10/2019.

פורסם לפני שלוש שנים, יום רביעי, 25 ספטמבר 2019

ביום חמישי, 26 בספטמבר, ייפתח הרישום להגרלה התשיעית של "מחיר למשתכן", בשיתוף פעולה של מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון, שתכלול מעל ל־3,000 יחידות דיור ב־13 יישובים ברחבי הארץ וביינהם גם ראשון־לציון .

הרישום להגרלה ייסגר ב־24 באוקטובר ותוצאות ההגרלה צפויות להימסר לזוכים לקראת סוף חודש אוקטובר.

כ־60% מיחידות הדיור המוגרלות נמצאות באזורי הביקוש: 729 בראשון־לציון, 600 יחידות דיור יוגרלו בירושלים, בשכונת מורדות ארנונה ובשכונת רוממה, ו־598 בבאר יעקב.

החל מהגרלה זו, יחולו כללי הסדרות החדשים בתכנית: כדי לשמור על עדיפות מסוימת לזכאי סדרות א' וב' הוותיקות יותר, ובד בבד כדי להעניק אפשרות ממשית גם לזכאי סדרה ג' לזכות בהגרלות הגדולות – הוחלט שתינתן עדיפות בשיעור של 50% מן הדירות בהגרלה לזכאי סדרות א' וב', ללא העדפה פנימית בין הסדרות. יתרת הדירות (50%) תוגרל בין כלל חסרי הדירה מסדרות א', ב' וג', ללא עדיפות לסדרה מסוימת.