rlz.life

הכי עשירים: ראשון־לציון בצמרת הערים המובילות בהכנסה הכספית למשפחה בישראל

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ההכנסה הממוצעת של משפחה בראשון־לציון הייתה מעל 23 אלף שקלים בחודש ברוטו בשנת 2018. ראשון־לציון גם בצמרת ההוצאה על התצרוכת.

פורסם לפני שלוש שנים, יום שלישי, 31 דצמבר 2019

העיר ראשון־לציון נמצאת בקבוצת הערים עם ציון כולל גבוה במדדי איכות חיים. כך על פי נתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).

ההכנסה הכספית הממוצעת למשפחה בישראל הייתה של 21,063 שקל ברוטו בחודש בשנת 2018. בעיר ראשון־לציון נרשמה הכנסה חודשית ממוצעת של 23,359 שקלים ברוטו ב־2018. במקביל לכך, ראשון־לציון גם בצמרת בהוצאה הכוללת לתצרוכת עם סכום שעומד על 16,506 שקלים. מדובר במקום גבוה מבין הערים האחרות בארץ.

בנוסף ממוקמת ראשון־לציון גם במקום הראשון במדדי שביעות רצון מהניקיון באזור המגורים ובשיעור השימוש באינטרנט, וכי מתוך 49 המדדים הזמינים עבור ראשון־לציון, ב־24 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי.

אך לא הכל ורוד. בדו"ח צוין כי תחושת הביטחון בסביבה של תושבי ראשון־לציון נמוכה בהשוואה לממוצע הארצי, אחוז המועסקים שתפקידם תואם את לימודיהם, אף הוא נמוך ביחס לממוצע הארצי, וגם המעורבות האזרחית נמוכה יחסית. גם הדרך לעבודה מפריעה לחלק ניכר מתושבי העיר, נתון שככל הנראה קשור לכך ששביעות הרצון של תושבי העיר מהתחבורה הציבורית דורגה במקום ה־13 בלבד.