rlz.life

תלונה במשטרה נגד עובדי עיריית ראשון־לציון שסידרו לעצמם חניות נכים ליד הבית

עיריית ראשון־לציון הגישה את התלונה נגד שני עובדים, לאחר שלכאורה סידרו לעצמם את החניות בניגוד לחוק. הפרשה נחשפה לפני כחודש על ידי מחזיק תיק התחבורה איציק אבשלומוב. העירייה: "המקרה טופל ביד קשה".

פורסם לפני מספר חודשים, יום שלישי, 26 אפריל 2022

תלונה הוגשה החודש למשטרה נגד עובדי עירייה שלכאורה סידרו לעצמם חניות נכים בניגוד לחוק, למרות שלא היו זכאים לכך. הפרשה החמורה שנחשפה על ידי מחזיק תיק התחבורה איציק אבשלומוב הועברה לטיפולו של מנכ"ל העירייה דורון מילברג, שהתחייב במכתב לעובדים לפעול בחריפות נגד כל עובד שיפעל בניגוד למינהל התקין.

הפרשייה החמורה נחשפה לפני כחודש ולפיה עובדי עירייה עם קשרים במקומות הנכונים, לכאורה סידרו ליד ביתם חניית נכים השמורה להם וזאת, כאמור, על אף שהם כלל לא נכים ואין בידם אישור מתאים לכך. המקרה עלה בהמשך לדו"ח מבקר העירייה, שם צוין כי כל נושא חניות הנכים בעיר פרוץ וחניות נכים רבות מוחזקות בידי אנשים שאינם זקוקים להן.

בעקבות המקרה הבטיחה העירייה לטפל בחומרה בעובדים הקשורים לפרשה. כעת מתברר כי נגד שני עובדים הוגשה תלונה במשטרה וכעת הנושא נמצא בטיפולה. "עם היוודע המקרה, הגישה במיידי עיריית ראשון־לציון תלונה בתחנת משטרת ראשון־לציון, אשר פתחה בחקירת המקרה", הגיבו בעירייה. "עיריית ראשון־לציון חרטה על דגלה בקדנציה הנוכחית, ניקיון כפיים ומנהל תקין של הנהלתה וכלל עובדיה, לכן עם רגע היוודע המקרה לראש העירייה ולמנכ"ל העירייה, הוא טופל באופן בלתי מתפשר וביד קשה. עוד באותו היום הוציא מנכ״ל העירייה מכתב חמור ונוקב לכלל עובדי העירייה ולמחרת, כאמור, הוגשה תלונה למשטרת ראשון־לציון כנגד שני עובדי העירייה אשר הציבו בביתם חניות שלא כחוק. עיריית ראשון־לציון לא תאפשר התנהגות בלתי הולמת של עובדיה ורואה חשיבות עליונה בשמירה על כללי ההתנהגות המצופים מעובדיה המייצגים את אותה״.