rlz.life

פורסם מכרז להקמת חניון ענק של 4,000 מקומות חניה בראשון־לציון

החניון יקום בכביש 20 בקרבת מחלף משה דיין וממנו ייצאו הסעות חינם בנתיבים מהירים למרכזי התעסוקה בתל־אביב והסביבה. צפי לסיום: 2025.

פורסם לפני ארבע, יום רביעי, 16 ינואר 2019

משרד התחבורה פרסם את החלק השני של מכרז להקמת 2 חניוני ענק וסלילת נתיבים מהירים מהחניונים לתל־אביב. החניון הראשון של 4,000 מקומות חנייה יוקם בראשון־לציון בכביש 20 בקרבת משה דיין והחניון השני יוקם ליד שפיים ויהיו בו 7,000 מקומות חנייה. מ – 2 החניונים ייצאו 10 קווי אוטובוס בחינם למרכזי התעסוקה במטרופולין תל־אביב. במסגרת הפרויקט ייסללו נתיבים מהירים בשני הכיוונים, בנוסף לנתיבים הקיימים כיום ובהם תותר נסיעה לאוטובוסים מהחניונים ולרכבים בהם 3 נוסעים ומעלה, כאשר נסיעה של רכבים פרטיים (בהם 1–2 נוסעים), תתאפשר אך ורק במידה והנתיב יהיה פנוי. צפי סיום הפרויקט 2025.