rlz.life

אושר תקציב עיריית ראשון־לציון לשנת 2019

בתום ישיבה סוערת אושר תקציב 2019 שגדל ב־66 מיליון שקל ביחס לשנה שעברה, עם תוספות בתחום החינוך והרווחה. באופוזיציה טוענים: "התקציב פוגע בזוגות הצעירים, בשירותי הניקיון ונשען על הרזרבה שהשאיר דב צור".

פורסם לפני ארבע, יום חמישי, 27 דצמבר 2018

בישיבת מועצת העיר שהתקיימה הערב אושר תקציב העירייה לשנת 2019. התקציב עומד על 1,911,111 מיליארד שקלים, גידול של 66 מיליון שקל מיליון מהשנה שעברה.

תקציב החינוך בשנת 2019 גדל ויעמוד על 34.5% מסך התקציב. סך כל פעילות החינוך בשנה הקרובה תעמוד על 218,092 מיליוני שקלים עליה של למעלה מ־9.5 מיליון שקל מהשנה המקבילה אשתקד. ההוצאה פר תלמיד תמשיך לצמוח בשנה הקרובה.

תקציב 2019 מבשר טובות גם בתחום הרווחה שיעמוד על 175,436 מיליון שקל עם גידול של 11,828 מיליון שקל, עליה של למעלה מ- 7 אחוזים מהשנה המקבילה אשתקד. ההכנסות מארנונה לעסקים בשנה הקרובה צפויות לעלות.

בנוסף לאישור התקציב מונו חברי המועצה אפרת אברמוביץ ויוסי חממי למשנה לראה"ע ללא שכר.

ראש העירייה, רז קינסטליך:"התקציב החדש מביא בשורה בתחום החינוך, הרווחה, שיפור בתנאי העסקה ובשכר הסייעות, טיפול בבעלי החיים ונושאים נוספים וחשובים. בעדכוני התקציב הצפויים במהלך השנה נגדיל את תקציב הסייעות והחינוך לגיל הרך. אני מודה לחברי המועצה על התמיכה והגיבוי בתקציב ששם את התושבים במרכז".

דורון אוזן: "אנו, חברי האופוזיציה נערכנו מבעוד מועד לישיבה הזאת. לצערי אין שום בשורה בתקציב. מדובר על קיצוץ של המון פעולות למען הציבור בלמעלה מ־10 מיליון שקל. העירייה קיבלה עודף תקציבי של 58 מיליון שקלים משנים קודמות ובחרו להשתמש בכולו, במקום להשאיר רזרבה. אין פה בשורה לציבור הזוגות הצעירים והמשפחות הצעירות, בהנחות צהרונים – פעולה שהייתה אמורה לקרות. יש קיצוץ בניקיון בתי הספר למרות שכולנו כהורים יודעים איך נראים השירותים בבתי הספר, וזה קורה בבתי הספר החדשים והישנים איך אפשר לקצץ בדבר כזה?".

יפעת מאירוביץ'-יפת: "יותר מ־50 מיליון שקלים מגיעים מעודפים משנים קודמות שדב צור השאיר אחריו. הוא השאיר קופה עם עשרות מיליוני שקלים והנהלת העיר בחרה להשתמש בכל כספי הרזרבה ולא להשאיר דבר. תמיד צריך להשאיר ליום סגריר. התקציב הזה לא זהיר. הבנתי שיש כוונה לעשות עדכון תקציב לדברים החשובים באמת, אך זה דבר שיהיה קשה מאוד לעשות. המשכורות, הפנסיות או הגימלאים לא יפגעו, מה שכן יפגע ההוא השירות לתושב".