rlz.life

מתחילת החודש: כ־800 דוחות על השלכת פסולת ואי איסוף צואת כלבים

החברה לביטחון החלה באכיפה מוגברת כלפי משליכי פסולת במרחב הציבורי.

פורסם לפני שנתיים וחצי, יום רביעי, 19 אוגוסט 2020

בחברה לביטחון של ראשון־לציון החלו בימים האחרונים במבצע אכיפה נגד משליכי פסולת במרחב הציבורי, בהם בעלי כלבים שלא אוספים את צואתם ובכך מזהמים את פני הקרקע. כמו כן, יחידת איכות הסביבה בחברה לביטחון תתגבר את פעילות האכיפה כנגד משליכי פסולת בניה ותעשייה. מבצע האכיפה מתקיים במקביל למבצע הניקיון שפתחה העירייה ברחבי הצירים הראשיים בעיר.

סגן ראש העירייה ומחזיק תיק הביטחון, מקסים בביצקי, הנחה את מנכ"ל החברה לביטחון, מוטי נחמני, להיערך למבצע רחב של אכיפה כנגד עבירות איכות הסביבה. מאז תחילת החודש נרשמו כ־800 דוחות איכות סביבה בהם על עבירות השלכת פסולת במרחב הציבורי, הוצאת גזם וריהוט ישן שלא ביום הוצאה, השלכת פסולת בניין ואי איסוף צואת כלבים. הקנסות הם בסכומים של 400 עד 730 שקל, בהתאם למהות העבירה.

בחברה לביטחון מציינים כי ישנם תושבים שנתפסו יותר מפעם אחת, ונרשמו להם מספר דוחות שטרם שולמו. נגדם, כך נמסר, החברה תנקוט בהליכי עיקול והוצאה לפועל.