rlz.life

דו"ח מצב הבריאות בישראל: כמחצית סובלים מהשמנה, כחמישית מעשנים

הדו"ח השנתי של המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות חושף נתונים על מצב הבריאות בארץ לשנת 2017: יותר ממחצית מהישראלים הבוגרים סובלים מהשמנת יתר, ירידה בשיעורי השמנת היתר בקרב ילדים ועישון בשיעורים מהממוצע במדינות ה-OECD.

פורסם לפני ארבע, יום רביעי, 12 דצמבר 2018

המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות מפרסם היום (ד') את הדו"ח השנתי על מצב הבריאות של אזרחי ישראל. הנתונים מתייחסים לשנת 2017 על סמך הדיווח של ארבע קופות החולים – כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית.

מהנתונים עולה שמעל למחצית מהאוכלוסייה הבוגרת סובלת מעודף משקל והשמנת יתר: כ־62% מהגברים ומעל ל־53% מהנשים בגילאי 20–64 נמדדו עם עודף משקל והשמנת יתר.

בנוסף, בקרב גברים ניכר כי אין פערים בנושא עודף משקל והשמנת יתר, בהתייחס למצב הסוציו אקונומי לעומת נשים, אצלן ניכרת ירידה עם העלייה במצב הסוציו אקונומי (גילאי 20–64).

מגמת שיפור קיימת בשיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב ילדים: 7.1% בקרב ילדים בני שבע סובלים מהשמנת יתר, מדובר ירידה בהשוואה לשנת 2016 (7.6%) ושנת 2015 (8.1%). משקל תקין נמדד אצל 77% מהבנות ובכ־76% מהבנים.

מנגד, בנים במצב סוציו אקונומי נמוך סובלים מרזון כמעט פי 2 מילדים בני גילם המגיעים ממצב סוציו-אקונומי גבוה, ובקרב הבנות בגילאים אלו הפער אף גדל עד ליותר מפי 2 מבנות גילן בשכבות הנמוכות.

"סעיף זה מחדד את סוגיית חוסר הביטחון התזונתי לילדים במצב סוציו אקונומי נמוך ומחייב פתרונות מורכבים המערבים אולי גם את מערכת הרווחה", מדגישה פרופ' רונית קלדרון-מרגלית שמובילה את התוכנית.

על פי הדו"ח 19.2% מהאוכלוסייה בישראל בגילאי 16–74 מעשנת. 26.6% גברים מעשנים ו־12.1% נשים מעשנות. אמנם ניכרת ירידה מתונה ועקבית משנה לשנה בשיעורי העישון, אך השיעור גבוה מהממוצע במדינות ה־OECD העומד על 18.4%.

בשנת 2017 נרשם שיא בביצוע בדיקות ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד שעומד על 70.5% בנשים בגילאי 50–74. נתון זה ממשיך מגמה קבועה של עלייה מדי שנה בהיקף ביצוע הבדיקה כאשר לפני 15 שנה רק כ־53% מהנשים ביצעו את הבדיקה.

שיעור ביצוע ממוגרפיה בישראל גבוה מהממוצע בקרב המדינות המפותחות (OECD) שם הנתון עומד על 60.8% בלבד.

במקביל, חלה גם עלייה משמעותית בביצוע בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס. 63.3% מקרב בני 50–74 ביצעו בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בשנת 2017 לעומת 58.6% בשנת 2016. בשנת 2013 רק 12% מהאוכלוסייה ביצעה את הבדיקה – דם סמוי בצואה או קולונוסקופיה.

למרות הנתונים המעודדים על בדיקות מוקדמות לאיתור סרטן השד והמעי הגס, שיעור הנשים שמבצעות בדיקות לאיתור סרטן צוואר הרחם הוא מהנמוכים בעולם המערבי. רק כמחצית הנשים (49.9%) בגילאי 35–54 ביצעו בדיקת סקר ב־3 השנים האחרונות. בשנת 2017 נצפה שיפור קל בשיעור הנבדקות אך עדיין בהשוואה לעולם מדובר בהיענות נמוכה לבדיקה. בשוודיה יש 82.4% נבדקות ובאירלנד 76%.

לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי שיעורי ההיארעות של סרטן צוואר הרחם בישראל נמוכים יחסית, אך מנגד שיעור התמותה מסרטן הזה גבוה באופן יחסי בהשוואה למדינות בעולם. "ההמלצות של גופי הבריאות בעולם היא לבצע את בדיקת הפאפ (בדיקת משטח צוואר הרחם) בטווח גילאי 25–60 ואילו במדינת ישראל סל הבריאות מכסה טווח מצומצם יותר שנע בין הגילאים 35–54", מסבירה פרופ' קלדרון-מרגלית.

בהשוואה בינלאומית ישראל מובילה בשימוש באנטיביוטיקה: השימוש באנטיביוטיקה שכיח בכל העולם, על אף שיעילותן הולכת ופוחתת עם השנים עקב התפשטותם של זני חיידקים עמידים. התפתחות עמידות לתרופות אנטיביוטיות תלויה במידת השימוש ושימוש מושכל ומופחת בתרופות אלו עשוי לצמצם את היקף תופעת העמידות.

עוד עולה מהדו"ח שכ־5% מהאוכלוסייה בגילאי 65 ומעלה משתמשים שימוש יתר בבנזודיאזפינים, (תרופות מיישנות ומרגיעות) שיעור השימוש גבוה יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים. לתרופות אלו פוטנציאל לגרום להתמכרות וכן לבעיה בשיווי משקל. בנוסף, השימוש בתרופות אלו נפוץ יותר פי 2 בקרב נשים ממעמד סוציו אקונומי גבוה לעומת נשים במצב סוציו אקונומי נמוך, ונראה כי השימוש עולה עם הגיל.

ויש גם נתונים מעודדים: בפעם הראשונה נצפתה ירידה במספר חולי הסוכרת (9.6%). כמו כן, יותר חולי סוכרת מאוזנים: בין השנים 2013–2017 ניתן לראות עלייה משמעותית בחולי סוכרת מאוזנים לצד ירידה בחולי הסוכרת שאינם מאוזנים.