rlz.life

ראשון־לציון: פחות תאונות דרכים עם נפגעים ביחס לחולון ובת־ים

בראשון־לציון אירעו פחות תאונות מאשר בערים השכנות, אולם מספר התאונות הקשות והקטלניות גבוה יותר ביחס לשכנותיה.

פורסם לפני ארבע, יום שני, 10 דצמבר 2018

ראשון־לציון היא העיר שבה אירעו פחות תאונות דרכים עם נפגעים ביחס לשכנותיה, חולון ובת־ים. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בשנה שעברה התרחשו בשטח העיר 396 תאונות דרכים עם נפגעים, לעומת 590 בחולון ו־431 בבת-ים.

מתוך 431 התאונות שהתרחשו בראשון־לציון ב־2017–2018, 341 תאונות הוגדרו כקלות, 47 כתאונות קשות ושמונה תאונות הוגדרו כקטלניות. בחולון השכנה התחרשו חמש תאונות קטלניות, 62 תאונות קשות ו־523 קלות באותו פרק זמן. בבת-ים 371 מהתאונות שאירוע היו קלות, 56 קשות וארבע קטלניות.

ראשון־לציון ניצבת הרחק מתל־אביב, הניצבת בראש הרשימה, לאחר שאירעו בה בשנה שעברה 1,486 תאונות דרכים, ואחריה ירושלים, שבשטחה אירעו 985 תאונות דרכים.