rlz.life

בקרוב: שבילי אופניים מראשון־לציון לגוש דן

שבילי אופניים יפרסו ברחבי גוש דן באורך כולל של כמאה קילומטר ויחלו להיסלל בקרוב בתקציב של 500 מיליון שקלים, שלושה מהם יעברו בראשון־לציון.

פורסם לפני ארבע, יום רביעי, 5 דצמבר 2018

שבילי אופניים ברחבי גוש דן באורך כולל של כמאה קילומטר יחלו להיסלל בקרוב בתקציב של 500 מיליון שקלים. בראשון־לציון יעברו שלושה שבילים, בהם שביל החולות המסומן בירוק, שביל אריאל המסומן בכחול ושביל האיילון המסומן בצהוב. את הפרוייקט, שנמצא בשלבי תכנון, מוביל משרד התחבורה באמצעות חברת נתיבי איילון. העבודות צפויות להתחיל ב־2019 והצפי הוא שהרשת תיחנך ב־2022.

במיזם "אופנידן" סוללים רשת שבילי אופניים אשר יקשרו 17 רשויות מקומיות ברחבי גוש דן. הקמת הרשת תכלול הסדרת רציפות לשבילים, פיתוח נופי, הצללה והקמת אמצעים טכנולוגיים לשימוש הרוכבים. הרשת תכלול עשרה שבילים מיישובי השרון שבצפון ועד לראשון־לציון שבדרום אשר לכל אחד מהם ניתן שם ייחודי.

שביל החולות יחל ברחוב משה דיין בסמוך למתחם G, משם יפנה ימינה אל רחוב אברהם בר וימשיך אל רחוב שייקה דן עד הכניסה אל חולון. לאחר מכן יעבור דרך רחובות בן גוריון והארונוביץ', כיכר ויצמן ושדרות קוגל עד לצומת חולון. הוא ייכנס אל תוך תחומי העיר תל־אביב ויעבור בשכונת קריית שלום בכיוון צפון עד שיחבור אל שביל הקריה המתקשר אל יתר שבילי הרשת.

שביל אריאל שיחל באזור נחלת יהודה יעבור על הגשר של מחלף חולון מזרח מעל כביש 4 ויכנס אל תחומי אזור התעשייה של חולון עד לצומת טמפו. לאחר מכן יתפצל השביל לשתי דרכים: הדרך הראשונה תמשיך בכיוון מערב בדרך השבעה לכיוון צומת חולון עד למפגש עם שביל החולות הירוק. בעוד הדרך השנייה תעבור בתחומי המועצה המקומית אזור בכיוון צפון, תמשיך בגשר מעל כביש מס' 1 ותיכנס אל תחומי פארק אריאל שרון. משם תעבור בשולי פארק דרום ותמשיך אל דרך הטייסים, פארק וולפסון עד למפגש עם שביל שדה בדרך השלום..

שביל איילון יחל במחלף מבוא איילון של בכביש 20 במערב ראשון־לציון. משם יפנה תוואי השביל בכיוון צפון עד לאזור בית העלמין של חולון, וימשיך אל שכונות רמת הנשיא, קרית באבוב ורמת יוסף שבבת־ים. הוא יתחבר בחזרה אל כביש איילון עד מחלף וולפסון ויפנה אל שכונות יפו ודרום תל־אביב עד שלבסוף יחבור אל שביל החולות.